icon

Finančné limity

Finančné limity účinné od 1.1.2020

 

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 06. decembra 2019 vyhlášku č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) sú ustanovené v § 5 ZVO. Naďalej tiež platí, že ZVO sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo osobu podľa § 8 ods. 1 zákona sú nasledovné:

 

Zákazka s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 5 000 €  a < 70 000 €

V prípade bežne dostupných tovarov a služieb je elektronické trhovisko možné využiť. Stavebné práce už nie je možné obstarávať prostredníctvom ET. 

Potraviny

≥ 5 000 €  a < 139 000 €

Stavebné práce

≥ 5 000 €  a < 180 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 5 000 €  a < 260 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 5 000 €  a < 70 000 €

V prípade bežne dostupných tovarov a služieb je elektronické trhovisko možné využiť. Stavebné práce už nie je možné obstarávať prostredníctvom ET. 

Potraviny

≥ 5 000 €  a < 214 000 €

Stavebné práce

≥ 5 000 €  a < 180 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 5 000 €  a < 260 000 €

§ 8 ods. 1 ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 5 000 €  a < 100 000 €

V prípade bežne dostupných tovarov a služieb je elektronické trhovisko možné využiť. Stavebné práce už nie je možné obstarávať prostredníctvom ET.  .

Potraviny

≥ 5 000 €  a < 139 000 € alebo 214 000 €

Stavebné práce

≥ 5 000 €  a < 250 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 5 000 €  a < 550 000 €

 

 

Civilná podlimitná zákazka

Verejný obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 70 000 €  a < 139 000 €

V prípade bežne dostupných tovarov a služieb je elektronické trhovisko možné využiť. Stavebné práce už nie je možné obstarávať prostredníctvom ET.  

Stavebné práce

≥ 180 000 €  a < 5 350 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 260 000 €  a < 750 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 70 000 €  a < 214 000 €

V prípade bežne dostupných tovarov a služieb je elektronické trhovisko možné využiť. Stavebné práce už nie je možné obstarávať prostredníctvom ET. 

Stavebné práce

≥ 180 000 €  a < 5 350 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 260 000 €  a < 750 000 €

§ 8 ods. 1 ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 100 000 €  a < 139 000 € alebo 214 000 €

V prípade bežne dostupných tovarov a služieb je elektronické trhovisko možné využiť. Stavebné práce už nie je možné obstarávať prostredníctvom ET. 

Stavebné práce

≥ 250 000 €  a < 5 350 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 550 000 €  a < 750 000 €

 

 

 

 

Civilná nadlimitná zákazka

Verejný obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 139 000 €

 

Potraviny

≥ 139 000 €

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 750 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 214 000 €

 

Potraviny

≥ 214 000 €

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 750 000 €

§ 8 ods. 1 ZVO

Tovary (okrem potravín) a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 139 000 €  alebo 214 000 €

 

Potraviny

≥ 139 000 €  alebo 214 000 €

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 750 000 €

Obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 9 ZVO

Tovary  a služby (okrem prílohy č. 1 ZVO)

≥ 428 000 €

 

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

 

Služby podľa prílohy č. 1 ZVO

≥ 1 000 000 €

 

 

 

 

 

Podlimitná koncesia

Verejný obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Stavebné práce

< 5 350 000 €

 

Služby

< 5 350 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Stavebné práce

< 5 350 000 €

 

Služby

< 5 350 000 €

 

 

 

 

Nadlimitná koncesia

Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

 

Služby

≥ 5 350 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

 

Služby

≥ 5 350 000 €

§ 9 ZVO

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

 

Služby

≥ 5 350 000 €

 

 

 

 

Súťaž návrhov

Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

≥ 139 000 €

 

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

≥ 214 000 €

 

§ 9 ZVO

≥ 428 000 €

 

 

 

 

 

Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139

Verejný obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Tovary a služby

< 260 000 €

 

Stavebné práce

< 800 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Tovary a služby

< 260 000 €

 

Stavebné práce

< 800 000 €

 

 

 

 

Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti

Verejný obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Tovary a služby

≥ 260 000 €   < 428 000 €

 

Stavebné práce

≥ 800 000 €   < 5 350 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Tovary a služby

≥ 260 000 €   < 428 000 €

 

Stavebné práce

≥ 800 000 €   < 5 350 000 €

 

 

 

 

Nadlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti

Verejný obstarávateľ / Obstarávateľ

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

Dostupnosť

§ 7 ods. 1, písm. a) ZVO

Tovary a služby

≥ 428 000 €

 

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

§ 7 ods. 1, písm. b) až e) ZVO

Tovary a služby

≥  428 000 €

 

Stavebné práce

≥ 5 350 000 €

§ 9 ZVO

Tovary a služby

≥ 428 000 €