icon

KONTROLA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV Z EÚ - 02.04.2020 - BRATISLAVA

Žiaľ toto školenie nie je možné objednať on-line. Pre viac informácii prosím kontaktujte našu spoločnosť.

 

Cieľom seminára je vyzbrojiť účastníkov všetkým dostupným know-how o tom, ako sa na kontrolu projektov financovaných z fondov EÚ  pripraviť, ale najmä aké kroky urobiť ešte pred zahájením realizácie projektu, aby kontrola dopadla bez finančných korekcií.

 

Dozviete sa na ktoré dokumenty sa zamerať, prečo ich kontrolné orgány požadujú a prečo by ste ich mali mať spracované včas.

 

Oboznámime Vás s vybranými ustanoveniami stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní a aj úvodom do rozpočtovania stavebných prác.

 

Cena:

119 € / osoba

Lektor : Martin Garaj

Ku školeniu Vám zabezpečíme:

Prezentačné materiály, občerstvenie vrátane obeda.

phoneV prípade, ak potrebujete poradiť alebo viac informácií, volajte:
+421 907 956 210

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Kontrola finančných prostriedkov financovaných z fondov EÚ“ je určený predovšetkým projektovým manažérom zodpovedným za implementáciu projektov. Osloví tiež aj majiteľov firiem a konateľov, resp. starostov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ a aktuálne implementujú svoje projekty.

 

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30 hod.):

 • Realizácia aktivít projektu
 • Projektová dokumentácia – čo by mala obsahovať?
 • Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb
 • Pojem stavba
 • Pojem drobná stavba
 • Základné požiadavky na stavby
 • Kto zodpovedá za projektovú dokumentáciu a výkaz výmer?
 • Stupne projektovej dokumentácie
 • Výkaz výmer a rozpočet stavby
 • Povoľovanie stavieb a ich zmien
 • Stavbyvedúci vs. Stavebný dozor
 • Stavebný denník
 • Kontrolný deň na stavbe
 • Verejné obstarávanie
 • Zmluvné podmienky
 • Odovzdávací protokol
 • Zmena zmluvy a projektu
 • Overovanie primeranosti nákladov vo vzťahu k investičným položkám.
 • Overovanie skutočne dodaných tovarov, služieb a prác, nedostatky v meraní investičných položiek pri kontrole projektových opatrení zameraných na stavebnú činnosť. 
 • Fyzikálne merania pri kontrole stavebnej činnosti
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 • Skryté – zabudované stavebné  položky – ich kontrola, dokazovanie,
 • Kontrola častí stavby, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 • Citlivé stavebné položky z hľadiska oprávnenosti nákladov,
 • Dokladovanie realizovaných a fakturovaných stavebných výkonov – napr. stazky, doklady zo skládok, kontrolné merania kubatúr zemných prác o pod.,
 • Fotodokumentáciu z priebehu výstavby na zdokumentovanie rozsahu skutočne vykonaných prác,
 • Predlženie termínu dokončenia stavby – možnosti, postupy,
 • Zmeny v realizácii stavby oproti projektovej dokumentácii,

Otázky a odpovede

 

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a gastrolístok.

 

 

Miesto konania

Bratislava, Sliačska 1/D (mapka nižšie). Šípkou je označená rampa, cez ktorú sa vchádza do areálu; školiace stredisko je oproti rampe cca 100m na konci ulice, vstup bude mať označenie a naše logo. 
 
Čas školenia

Školenie sa uskutoční od rána 9:00 do cca 15:00/15:30 podľa diskusie

 

 
Referencie lektora

- "P. Garaja poznám ako perfektného lektora na stavebné práce a znova sa mi osvedčilo, že je to človek s prehľadom."

- "Školenie s p. Garajom bolo pre našu organizáciu ako nový vietor v plachtách. Konečne chápem, prečo musím spájať a prečo rozdeľovať zákazky".

- "Po dlhých rokoch konečne školenie, kde som sa dokázala sústrediť celý deň a na jeho konci som mala dobrý pocit zo svojho vzdelávania. Oplatí sa dať každé euro".

Galéria ku školeniu