icon

Dynamický nákupný systém - veľa muziky za málo času - 12.12.2019 BRATISLAVA

Žiaľ toto školenie nie je možné objednať on-line. Pre viac informácii prosím kontaktujte našu spoločnosť.
 
Čo sa na tomto školení dozviete?

Obstarávanie nadlimitnou verejnou súťažou je v zásade pomerne zdĺhavý a náročný proces, ktorý sa oplatí iba na špecifické predmety obstarávania. Ak vo vašej organizácii obstarávate často napríklad náhradné diely do vozového parku, nábytky do pobočiek vašich organizácií alebo aj rôzne služby - preklady a tlmočenie, zamyslite sa nad dynamickým nákupným systémom. Na začiatok toho nepotrebujete veľa a počas jeho fungovania si môžete dopyt rôzne nastavovať. A to najlepšie? Obstarávanie cez DNS trvá iba desať dní. Príďte si o ňom vypočuť viac! DNS-kom vás prevedú tí najpovolanejší a najskúsenejší - Mgr. Jozef Kubinec MSc. a Mgr. Martin Raučina z Ministerstva vnútra SR.
 
  

Cena:

99 € / osoba

Lektor : Martin Raučina

Ku školeniu Vám zabezpečíme:

Prezentačné materiály, občerstvenie vrátane obeda.

phoneV prípade, ak potrebujete poradiť alebo viac informácií, volajte:
+421 907 956 210

 
Rámcový obsah školenia

 • Všeobecný úvod:
 • aktuálna úprava DNS v zákone o verejnom obstarávaní a v európskej smernici o verejnom obstarávaní
 • definícia bežnej dostupnosti
 • všeobecne o DNS – výhody a nevýhody DNS, porovnanie DNS a rámcovej dohody
 • komodity vhodné obstarávať prostredníctvom DNS, príklady z praxe
 • príprava súťažných podkladov, opisu predmetu zákazky, podmienky účasti – áno alebo nie?
 • Vytvorenie DNS – 1. etapa DNS
  1. vyhlásenie verejného obstarávania a vysvetľovania žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, revízne postupy
  2. predkladanie žiadostí o účasť o ich posudzovanie
  3. predloženie jednotného európskeho dokumentu a nahradenie dokladov
  4. zaradenie uchádzačov na DNS
  5. zriadenie DNS
  6. Posudzovanie žiadostí o účasť počas vytvoreného DNS
 • Zadávanie konkrétnych zákaziek – 2.etapa DNS
  1. vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk, opisu predmetu zákazky – rozdiel oproti opisu predmetu zákazky pri vytvorení DNS
  2. predkladanie ponúk, otvorenie a vyhodnocovanie ponúk, úloha komisie na vyhodnotenie ponúk
  3. uzatváranie zmluvy
  4. informačné povinnosti a zverejňovanie
 
 
Miesto konania

Bratislava, Olejkárska 1 (mapka nižšie). 
 
Čas školenia

Školenie sa uskutoční od rána 9:00 do cca 15:00/15:30 podľa diskusie
 

 

Referencie lektora


 

Galéria ku školeniu