icon

Eurofondový workshop v kocke - hľadáme chyby v skutočných zákazkách z praxe - 22.01.2020 - BRATISLAVA

Žiaľ toto školenie nie je možné objednať on-line. Pre viac informácii prosím kontaktujte našu spoločnosť.
 
Niet nad skutočnú prax, a to najlepšie od skutočného praktika! Precvičte si svoje véočkárske schopnosti a ukážte Braňovi Hudecovi, že tomu rozumiete. Vysporiadate sa s jeho príkladmi zo skutočného eurofondového VO, ktoré v sebe obsahujú chyby a pre ktoré sa museli zrušiť alebo dostali korekcie? Je niečo, čo je z pohľadu klasického véočkára v poriadku, dobré aj z eurofondového pohľadu? Unikátne školenie, ktoré nájdte iba u nás. 
 
 

 

Cena:

99 € / osoba

Lektor : Branislav Hudec

Ku školeniu Vám zabezpečíme:

Prezentačné materiály, občerstvenie vrátane obeda.

phoneV prípade, ak potrebujete poradiť alebo viac informácií, volajte:
+421 907 956 210

Okrem toho sa na tomto školení samozrejme dozviete všetko podstatné o osobitostiach eurofondového verejného obstarávania, informácie o jednotlivých typoch kontroly, o schválených, ako aj pripravovaných novinkách, o novom Usmernení Európskej komisie k určovaniu finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní a mnoho ďalšieho. Zároveň sa dozviete tipy a odporúčané postupy, ako sa vyhnúť zbytočným finančných korekciám. Predmetom semináru bude aj nasledovné:  
- aké pravidlá majú jednotlivé typy kontrol na riadiacich orgánoch  
- aké sú prísnejšie pravidlá pre eurofondové zákazky s nízkou hodnotou a aké najčastejšie chyby robia prijímateľa pri zadávaní a zverejňovaní týchto zákaziek  
- predstavenie pravidiel na určovanie finančných korekcií podľa nového Usmernenia Európskej komisie  
- najčastejšie nedostatky pri určovaní podmienok účasti, pri stanovení opisu predmetu zákazky, pri vyhodnocovaní ponúk 
- workshop - MODELOVÉ PRÍPADY - NÁJDITE CHYBY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
- aké pravidlá majú zákazky v režime výnimiek, ak sú financované z fondov EÚ, vrátane nových pravidiel pre dotovaných  podnikateľov, korí dostanú 50% a menej z NFP  
- komunikácia prijímateľov a riadiacich orgánov (predkladanie dokumentácie cez ITMS 2014+, nedodržanie lehôt na výkon kontroly zo strany RO)  
- ako sa brániť proti zisteniam riadiacich orgánov  
- koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania - jeho úlohy a kde nájsť závery z jeho zasadnutí  
- ukončené verejné obstarávanie ako nový nástroj na overenie hospodárnosti  
- novela zákona o verejnom obstarávania a pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF  
- konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 
Eurofondové verejné obstarávanie a nastavenie systému kontroly týchto zákaziek prešlo veľkým vývojom - od nastavenia systému finančných korekcií, osobitných pravidiel pre zákazky s nízkymi hodnotami, overovanie hospodárnosti až po postupné uvoľňovanie počtu povinných kontrol na riadiacich orgánoch. Hoci máme za dverami koniec programového obdobia 2014-2020, pre Slovensko je rozhodujúci rok 2023, do jeho konca je možné výdavky z projektov a s nimi úzko súvisiace výdavky z verejného obstarávania vykázať voči Európskej komisii. Dovtedy je ešte dosť času realizovať veľa projektov a povyhlasovať verejné obstarávania. Chcete vedieť ako na to? Prihláste sa čo najskôr!  
Miesto konania

Bratislava, Cukrová 14. (mapka nižšie).  
 
Čas školenia

Školenie sa uskutoční od rána 9:00 do cca 15:00/15:30 podľa diskusie
 

 

 

 

Braňo Hudec je najpovolanejší na eurofondy. Niekedy potrebujem školenie s ním, aby sa mi vrátila chuť na eurofondy:)))  

 

Spokojný klient

 

 

Galéria ku školeniu