icon

Školenia a odborné semináre

eurofondy

KONTROLA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV Z EÚ - 02.04.2020 - BRATISLAVA

02.04.20, Bratislava

Cieľom seminára je vyzbrojiť účastníkov všetkým dostupným know-how o tom, ako sa na kontrolu projektov financovaných z fondov EÚ  pripraviť, ale najmä aké kroky urobiť ešte pred zahájením realizácie projektu, aby kontrola dopadla bez finanč ...

Veľké dvojdňové školenie pre začiatočníkov - 08.-09.04.2020 BRATISLAVA

08.04.20, Bratislava

Veľké dvojdňové školenie sa bude niesť v znamení rozobratia si všetkých obstarávacích pravidiel takpovediac "od piky". ...

Zákazka s nízkou hodnotou - od nuly až po finálnu zápisnicu - 20.05.2020 BRATISLAVA

20.05.20, Bratislava

Ak nemáte žiadne alebo len minimálne skúsenosti so zákazkou s nízkou hodnotou, odídete kompletne pripravení! ...

Najžiadanejšie školenie v stálej ponuke - Batôžtek zručností uchádzača - 21.05.2020 BRATISLAVA

21.05.20, Bratislava

Školenie prinesie kompletný a komplexný obraz o tom, čo firmu ako uchádzača v procese verejného obstarávania čaká ...