icon

Balíček KOMPLET - Zákazka s nízkou hodnotou podľa požiadaviek klienta na kľúč

Balíček KOMPLET - Zákazka s nízkou hodnotou podľa požiadaviek klienta na kľúč

Cena celkom

999.00 €

V rámci balíčka KOMPLET Vám ponúkame pripravenie dokumentov potrebných k vyhláseniu zákazky s nízkou hodnotou, vrátane vyhlásenia tejto zákazky a asistencie pri jej vyhodnotení. 

 

V rámci balíčka KOMPLET pre Vás zabezpečíme:

 • POVERENIE NA ZABEZPEČENIE POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A PRÍPRAVU VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 
 • KALKULÁCIU PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 
 • VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK 
 • ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ KOMISIE 
 • PREZENČNÚ LISTINU ZÁSTUPCOV OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE 
 • ČESTNÉ VYHLÁSENIE ČLENA KOMISIE NA VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, PONÚK A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY 
 • VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 • ZÁPISNICU Z VYHODNOTENIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, NÁLEŽITOSTÍ PONUKY A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY 
 • ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PONUKY - v prípade potreby 
 • OZNÁMENIE O VÝSLEDKU 
 • ZMLUVU

 

Ako to funguje?

V rámci zrýchlenia celého procesu sa pri vypracovávaní dokumentácie komunikuje telefonicky a e-mailom s naším zástupcom teamu VO v kocke, ktorý po dodaní potrebných podkladov vyhotoví príslušné dokumenty najneskôr do 5 pracovných dní.

 

Pokiaľ ste v časovej tiesni a je pre Vás nevyhnutné dodať dokumenty v čo najkratšom čase, je možné požiadať o expresné dodanie do druhého pracovného dňa za príplatok 50% z ceny.

 

Po objednaní služby vystavujeme faktúru a až po jej uhradení Vás oslovuje náš zástupca teamu VO v kocke, ktorý Vás prevedie celým obchodným prípadom a pripraví pre Vás dokumenty na mieru Vaším požiadavkám.

 

Zmluva na mieru Vášmu prípadu Vám bude pripravená v rámci balíčka, pričom jej cena je už súčasťou balíčka. V prípade špeciálnych požiadaviek na zmluvné podmienky, ktoré budú mať vplyv na obtiažnosť prípravy zmluvy, môže byť  z našej strany požadovaný doplatok, o ktorom Vás však budeme informovať vopred a naše služby budú poskytnuté až po vašom odsúhlasení.

 

Zakladáme si na tom, aby zmluva bola spracovaná skutočne kvalitne a hlavne v súlade s našim právnym poriadkom.