icon

Balíček OPTIMAL - Upravené dokumenty zákazky s nízkou hodnotou podľa požiadaviek klienta

Balíček OPTIMAL - Upravené dokumenty zákazky s nízkou hodnotou podľa požiadaviek klienta

Cena celkom

249.00 €

V rámci balíčka OPTIMAL Vám ponúkame:

  • POVERENIE NA ZABEZPEČENIE POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A PRÍPRAVU VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • KALKULÁCIU PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ KOMISIE - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • PREZENČNÚ LISTINU ZÁSTUPCOV OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • ČESTNÉ VYHLÁSENIE ČLENA KOMISIE NA VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, PONÚK A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • ZÁPISNICU Z VYHODNOTENIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, NÁLEŽITOSTÍ PONUKY A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PONUKY (ak je potrebná) - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU
  • OZNÁMENIE O VÝSLEDKU - VZOR JE UPRAVENÝ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA TAK, ABY MOHOL VYHLÁSIŤ ZÁKAZKU

 

Ako to funguje?

V rámci zrýchlenia celého procesu sa pri vypracovávaní dokumentácie komunikuje telefonicky a e-mailom s naším zástupcom teamu VO v kocke, ktorý po dodaní potrebných podkladov vyhotoví príslušné dokumenty najneskôr do 5 pracovných dní.

 

Pokiaľ ste v časovej tiesni a je pre Vás nevyhnutné dodať dokumenty v čo najkratšom čase, je možné požiadať o expresné dodanie do druhého pracovného dňa za príplatok 50% z ceny.

 

Po objednaní služby vystavujeme faktúru a až po jej uhradení Vás oslovuje náš zástupca teamu VO v kocke, ktorý Vás prevedie celým obchodným prípadom a pripraví pre Vás dokumenty na mieru Vaším požiadavkám.

 

Potrebujete vypracovať aj príslušnú zmluvu?

Zmluvu na mieru Vášmu prípadu Vám vieme pripraviť na požiadanie, pričom jej cena bude stanovená na základe Vašich individuálnych požiadaviek a obtiažnosti jej prípravy.

 

Zakladáme si na tom, aby zmluva bola spracovaná skutočne kvalitne a hlavne v súlade s našim právnym poriadkom.