icon

Balíček BASIC - Vzorové dokumenty zákazky s nízkou hodnotou

Balíček BASIC - Vzorové dokumenty zákazky s nízkou hodnotou

Cena celkom

99.00 €

V rámci balíčka BASIC Vám ponúkame:

  • POVERENIE NA ZABEZPEČENIE POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A PRÍPRAVU VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE
  • KALKULÁCIU PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE
  • VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 
  • ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ KOMISIE - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE
  • PREZENČNÚ LISTINU ZÁSTUPCOV OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 
  • ČESTNÉ VYHLÁSENIE ČLENA KOMISIE NA VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, PONÚK A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 
  • VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 
  • ZÁPISNICU Z VYHODNOTENIA PONÚK A SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, NÁLEŽITOSTÍ PONUKY A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 
  • ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PONUKY - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 
  • OZNÁMENIE O VÝSLEDKU - VZOR V EDITOVATEĽNEJ PODOBE 

 

Ako to funguje?

V rámci zrýchlenia celého procesu sa pri zasielaní dokumentácie komunikuje telefonicky a e-mailom s naším zástupcom teamu VO v kocke, ktorý po uhradení objednávky vyhotoví príslušné dokumenty a zašle Vám ich najneskôr do 3 pracovných dní.

 

Pokiaľ ste v časovej tiesni a je pre Vás nevyhnutné dodať dokumenty v čo najkratšom čase, je možné požiadať o expresné dodanie, najneskôr do druhého pracovného dňa.

 

Po objednaní služby vystavujeme faktúru a až po jej uhradení Vás oslovuje náš zástupca teamu VO v kocke, ktorý Vás prevedie celým obchodným prípadom a pripraví pre Vás dokumenty.

 

Potrebujete vypracovať aj príslušnú zmluvu?

Zmluvu na mieru Vášmu prípadu Vám vieme pripraviť na požiadanie, pričom jej cena bude stanovená na základe Vašich individuálnych požiadaviek a obtiažnosti jej prípravy.

 

Zakladáme si na tom, aby zmluva bola spracovaná skutočne kvalitne a hlavne v súlade s našim právnym poriadkom.