icon

Profil autora

Profil autora
Anton Mráz

JUDr. Anton Mráz je pracovníkom Odboru dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie.

Zoznam článkov autora:

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy časť 1. – Zmluvná zábezpeka   V trhovom hospodárstve, ktoré je ovládané zásadou zmluvnej voľnosti a slobody podnikania, je vysoké riziko nesplnenia prevzatých záväz...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy   časť 2. – Ručenie   V prvej časti článku Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy, sme sa venovali inštitútu Zmluvnej zábezpeky, z pohľadu jej stanovenia v návrhu zmluvy v s&uacute...