icon

Profil autora a školiteľa

Profil autora a školiteľa

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. 

Zoznam článkov autora:

Prípravné trhové konzultácie a zachovanie princípu nediskriminácie

Prípravné trhové konzultácie a zachovanie princípu nediskriminácie   Nový inštitút tzv. prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačo...

Obstarávanie leteniek vo svetle metodického usmernenia

Obstarávanie leteniek vo svetle metodického usmernenia   Iba málo predmetov obstarávania spôsobilo toľko vrások na čele odborníkom na verejné obstarávanie ako práve nákup leteniek. Tento veľmi nehmotný pred...

Zmena v osobe dodávateľa po uzatvorení zmluvy vo VO

Zmena v osobe dodávateľa po uzatvorení zmluvy vo VO   V režime predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní (č. 25/2006 Z.z.) nebolo mysliteľné, aby po ukončení procesu verejného obstarávania do&scaro...

Kúzlo nechceného alebo rozdeľovanie zákaziek na časti (prvá časť)

Kúzlo nechceného alebo rozdeľovanie zákaziek na časti (prvá časť)   Rozdeľovanie alebo nerozdeľovanie zákaziek na časti, resp. ich zlučovanie, je dneska už veľkým kumštom a vycítiť, ako správne naložiť s predmetom z&...

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

Odklon od definície 
bežnosti komodít?   „Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zad&aa...

Je možné zakotviť výpoveď 
do zmluvy uzatvorenej v EKS?

Je možné zakotviť výpoveď 
do zmluvy uzatvorenej v EKS?   EKS je stále predmetom mnohých špekulácií („biznisových“ i právnych), o tom niet pochýb. Krok správnym smerom, hoci mnohé jeho asp...

Zastavenie (storno) už odoslaného oznámenia o vyhlásení VO

Zastavenie (storno) už odoslaného oznámenia o vyhlásení VO   Kým ešte nepríde éra robotov (z ktorých sa bude platiť daň ), ľudská práca bude zákonite omylná (a vlastne i potom ). Takže sa pokoj...

Opis IT a iných technológií v EKS s odkazom na výrobcu – práva verejného obstarávateľa verzus ochrana uchádzačov

Opis IT a iných technológií v EKS s odkazom na značku – práva verejného obstarávateľa verzus ochrana uchádzačov   Ak mal zákonodarca na mysli bežný tovar, tak potom nepochybne myslel práve na&n...

Banková záruka, ktorú za uchádzača zloží banka subdodávateľa alebo osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva

Banková záruka, ktorú za uchádzača zloží banka subdodávateľa alebo osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva   Využívanie zábezpeky nie je úplne častým javom vo verejných súťažiach, avša...

Obstarávanie mobilných a dátových služieb v kontexte zrušených roamingových poplatkov v EÚ

Obstarávanie mobilných a dátových služieb v kontexte zrušených roamingových poplatkov v EÚ   Po mnohých rokoch čakania je to tu. To, čo vplyvní lobisti odďaľovali ako sa len dalo, nadobudlo reálne kontúry....

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?   Vážení čitatelia, počas niekoľkých ďalších vydaní nášho mesačníka vás oboznámime s pojmom tzv. M.E.A.T. kritérií...

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO

Preskúmateľnosť úkonu ako stelesnenie princípu transparentnosti vo VO   Náš časopis si vyhradil vnútornú povinnosť venovať sa taktiež uchádzačom, najmä ich možnostiam postupu v rôznych situáciách, av&sca...

Konzorciá ako facka hospodárnosti?

Konzorciá ako facka hospodárnosti?   Konzorciá, ako sa ľudovo prezývajú skupiny dodávateľov (§ 37 zákona o verejnom obstarávaní), sú súčasťou verejného obstarávania – či chceme alebo...

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia   Proces nákupu v EKS je pomerne rigidný. V opisnom formulári uvedieme, čo chceme nakúpiť a kedy to chceme nakúpiť a voilá – systém zabezpečí obstaranie. N&aa...

„Vychytávky“ v technickom opise predmetu zákazky

„Vychytávky“ v technickom opise predmetu zákazky   Ak ste dodávateľ a uchádzač, určite sa vám stalo, že už pri prvom prezretí niektorých súťažných podkladov sa vám zatočila hlava z technického op...

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile

Zverejňovanie súťažných podkladov a iných dokumentov v profile   Súčasťou princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní je nepochybne dostupnosť čo najväčšieho rozsahu dokumentácie, súvisiacej so zad&aacut...

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne   Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné p...

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov   Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi vý...

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?   Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo plneni...

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov   Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si...

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou   Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov. Nedávno...

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?   Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového h...

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.   Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk    Lehota viazanosti ponúk už dlhé roky stojí na okraji záujmu vedy verejného obstarávania. V žiadnom z posledných znení zákonov o ve...

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?

Finančné postavenie – ako naň alebo môžu sa všetky tieto podmienky účasti kumulovať?   Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia sú vcelku obľúbeným inštrumentom, ktorý sa v postupoch...

O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky

 O podpise zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ vytrhne z ponuky    Na nedávnom školení padla otázka, ktorú som už veľmi dávno neriešil. Diskusie okolo nej sa vírili rádovo pred a po veľkej novele...

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?   Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadáv...

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti

Tretie osoby pri technickej a odbornej spôsobilosti   Tretie osoby a ich kapacity, využívané pri preukazovaní technického a odborného, ale aj finančného a ekonomického postavenia, boli v celej ich histórii zákonov o vere...

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

GDPR a verejné obstarávanie - praktická pomoc ako ďalej   V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať NARIADENIE EURÓPSKE...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)   Ako naši čitatelia ste sa na nás obrátili s otázkou, ktorá súvisela s otváraním obálok – či už pri tendroch, rozdelených...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé   Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele z&aac...

Nedokonané obstarávanie

 Nedokonané obstarávanie    Dieslový motor na križovatke krátko nervózne zakašľal. Bol by ešte ostal automaticky vypnutý, ale Fero, ešte nervóznejší ako motor, vypol autostop. Čo sa má čo...

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky   V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových ko...

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Rýchle novinky pred vydaním čísla   Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews....

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi   Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer k...

O tom, ako sme nakúpili motorové vozidlo cez EKS – odborná poviedka

O tom, ako sme nakúpili motorové vozidlo cez EKS – odborná poviedka   V našej rubrike o EKS pokračujeme jedným z ďalších vhodných nápadov, čo sa dá efektívne nakúpiť prostredn&iac...

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS   Rubrika o EKS sa najviac vyznačuje praktickými radami v oblasti efektívneho nákupu, nakoľko práve tento systém je charakterizovaný mimoriadne rýchlym...

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?   V nadväznosti na náš rozhovor v predchádzajúcom čísle s Borisom Gregorom, podpredsedom...

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob   Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dňa 5. 10. 2018 vydal rozhodnutie (https://www.antimon.gov.sk/data/att/2002.pdf), ktorým uložil podnikateľom PINGUIN, s.r.o., Ko&scaron...

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“   Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej v texte len „PHZ“) je inštrument, ktorý má nepochybne svoje opodstatnenie v mnohých prípadoch....

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne    Bratislava 12. apríla 2019 – Na základe ukončenej kontroly v tridsiatich siedmich slovenských mestách a obciach zadefin...

Register partnerov verejného sektora – krok vpred (do slepej uličky)?

Register partnerov verejného sektora – krok vpred (do slepej uličky)?   Zapisovanie vlastníkov podielov vo firmách a konečných užívateľov výhod poznáme v našom právnom poriadku už nejaký ten piatok. Pod...

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?   Do redakcie sme dostali aj jednu zaujímavú otázku. Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov&ldq...

Na ostrie noža

Na ostrie noža Dňa 1. 7. 2019 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne...

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní   V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu....

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020   Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o pr&iac...

Rok s ERANETOM – zhodnotenie a praktické skúsenosti (veľká recenzia)

Rok s ERANETOM – zhodnotenie a praktické skúsenosti (veľká recenzia)   Naša redakcia dostala pred rokom možnosť testovať kompletný systém elektronického zadávania zákaziek ERANET, za čo firme INNOVIS touto cestou ďakujem...

IT služby sú asi to najnáročnejšie, čo sa na Slovensku obstaráva - Rozhovor s Dášou Laukovou

IT služby sú asi to najnáročnejšie, čo sa na Slovensku obstaráva U nás na Slovensku neexistuje veľa centrálnych obstarávaní, a ak sú, vyznačujú sa spravidla zložitosťou, súvisiacou s požiadavkami všetkých i...

Je stanovený limit 69.999 € bez DPH vo výzve obchádzaním zákona?

Je stanovený limit 69.999 € bez DPH vo výzve obchádzaním zákona? Limity na zákazku s nízkou hodnotou si prešli za posledné dva roky významným kvalitatívnym prerodom (zrušili sa bežné a nebežn&ea...

Rozhovor - VO ide smerom, kde si to kvôli nepoctivým odnesú tí poctiví

VO ide smerom, kde si to kvôli nepoctivým odnesú tí poctiví Pracuje u jedného zamestnávateľa už neuveriteľných 13 rokov. V roku 2007 sa ako mladý právnik „upísal“ Ministerstvu školstva, vedy, výs...

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020 - nenechajte sa pozývať dvakrát!   Vážení priaznivci kvalitného verejného obstarávania! My všetci veríme, že corona pomaly odznieva, a tak vám s radosťou...