icon

Profil autora a školiteľa

Profil autora a školiteľa

Ing. Martin Papcún pracuje na pozícii vedúceho referátu verejného obstarávania na Košickom samosprávnom kraji, Odbor pre verejné obstarávanie, kontroly a interného auditu, kde sa podieľa na príprave procesov verejného obstarávania, usmerňovaní v oblasti VO, zastupovaní zamestnávateľa pred ÚVO  v prípadoch preskúmania úkonov kontrolovaného, riešení revíznych postupov. Vykonáva lektorskú a publikačnú činnosť.

Zoznam článkov autora:

Otvorená brána ...k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

Otvorená brána... k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní   Parlament 14. 09. 2017 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.&...