icon

Judikatúra

icon     ČLÁNKY

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-199/15 – CICLAT

V rozsudku Súdny dvor potvrdil nekompromisný prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Priame rokovacie konanie a obstarávanie softvéru podľa nového zákona o VO

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, resp. nie je každé obstarávanie softvéru vhodné na priame rokovacie konanie. V tomto krátkom pojednaní sa dozvieme ...

Vylúčiť alebo nevylúčiť?

Iste ste sa už s tým stretli. Uchádzač alebo záujemca vám v ponuke predložil niektorý z dokladov potrebný na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, avšak tento doklad nie je úplný

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača?

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - Zmluvná zábezpeka

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - ručenie

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚN 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (APRÍL 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz