icon

Eurofondy

icon     ČLÁNKY

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2018

Dňa 4.4.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov zameraných na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2018

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2018

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bolo dňa 14. augusta 2018 vyhlásených 5 výziev zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu.

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2018

V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 zameraná na „Produktívne investície do akvakultúry

Z aktuálnych výziev vyberáme - november - december 2018

V rámci OPKZP vyšla dňa 29. 10. 2018 výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na „Náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)“

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2019

V minulom roku bol spustený národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“.

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2019

Výzva na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2019

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyšlo dňa 30. mája 2019 päť výziev zameraných na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie. Viac o týchto výzvach sa dočítate tu.

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2019

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyšla dňa 26. 06. 2019 výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2019

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie vyšla dňa 30. augusta 2019 výzva OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1.-3.3.1-22 zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz