icon

Elektronizácia a EKS

icon     ČLÁNKY

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ...

Je možné zakotviť výpoveď 
do zmluvy uzatvorenej v EKS?

Je možné vypovedať zmluvu uzatvorenú cez elektronické trhovisko?

Opis IT a iných technológií v EKS s odkazom na výrobcu – práva verejného obstarávateľa verzus ochrana uchádzačov

Ak mal zákonodarca na mysli bežný tovar, tak potom nepochybne myslel práve na rôzne IT technológie - notebooky ...

Lehota (čas) plnenia zmluvy v EKS a možnosť jej predĺženia

Proces nákupu v EKS je pomerne rigidný. V opisnom formulári uvedieme, čo chceme nakúpiť a kedy to chceme nakúpiť a voilá – systém zabezpečí obstaranie.

Vlastný návrh plnenia zákazky

Nové obchodné podmienky trhoviska a vlastný návrh plnenia zákazky. Čo to je?

Elektronický kontraktačný systém – teória a prax

EKS pozostáva z hľadiska objednávateľa zo štyroch modulov: ...

GDPR a verejné obstarávanie – praktická pomoc ako ďalej

V uplynulých dňoch prehrmelo celou Európskou úniou štvorpísmenkové zemetrasenie. Od 25. mája 2018 sa totiž začalo uplatňovať GDPR.

Nadlimitné trhovisko elektronického kontraktačného systému

Niektorí si možno aj myslia, že EKS a ET sú synonymá a je to vlastne to isté. No pravda je taká, že elektronické trhovisko je len jednou časťou elektronického kontraktačného systému.

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ...

Búrame všetky doterajšie predstavy o EKS

Po vyliečení z detských chorôb, ale stále najrýchlejšie a najefektívnejšie. Elektronické trhovisko. O EKS

Aký nástroj na elektronické verejné obstarávanie použiť po 18. 10. 2018?

EKS disponuje nástrojmi pre elektronické verejné obstarávanie (EO EKS), ktoré sa netýkajú len obstarávania bežne dostupných komodít

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer každý zamestnávateľ, ktorý nemá vlastnú výdajňu stravy.

Digitálna transformácia vo verejnom obstarávaní alebo čo ďalej po elektronizácií verejného obstarávania

V tomto článku by sme vás radi oboznámili s niektorými témami, víziami, ale aj s už realizovanými projektmi, ktoré sa týkajú digitalizácie vo verejnom obstarávaní.

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

O tom, ako sme nakúpili motorové vozidlo cez EKS – odborná poviedka

V našej rubrike o EKS pokračujeme jedným z ďalších vhodných nápadov, čo sa dá efektívne nakúpiť prostredníctvom elektronického trhoviska.

Denník elektronického verejného obstarávania - 1. časť

Elektronické verejné obstarávanie sa stáva pomerne diskutovaným pojmom s mnohými nejasnosťami a otázkami. Predstavujeme vám novú rubriku, v ktorej sa pravidelne budeme zaoberať elektronickou komunikáciou a problémami jej aplikačnej praxe.

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

Dnes sa pozrieme na zúbok obstaraniu služby zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu, teda zákazke, ktorú musí obstarať každá obec alebo mesto a nemá žiadnu výnimku zo zákona.

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky?

Denník elektronického verejného obstarávania - 2. časť

Prečo sa oplatí elektronizovať postupy, pri ktorých aplikácia § 20 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinná?

Proaktívny prístup systému EKS k JED-u

Ako vytvoriť JED v EO EKS? Ponúkame Vám praktický návod.

Denník elektronického verejného obstarávania - 3. časť

V tomto článku si povieme o dotazníku, ktorý musí tvoriť súčasť dokumentácie pri konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného, či autentifikácie dodávateľov.

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša.

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Viete aké sú náležitosti zaručenej elektronickej faktúry, postup pri zaručenej elektronickej fakturácii ? ...

Rok s ERANETOM – zhodnotenie a praktické skúsenosti (veľká recenzia)

Naša redakcia dostala pred rokom možnosť testovať kompletný systém elektronického zadávania zákaziek ERANET, za čo firme INNOVIS touto cestou ďakujeme.

icon     ČASOPISY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (FEBRUÁR - MAREC 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (APRÍL 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2017)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (NOVEMBER - DECEMBER 2018)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JANUÁR - FEBRUÁR 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MAREC - APRÍL 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (MÁJ - JÚN 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (JÚL - AUGUST 2019)

Zobraz

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE (SEPTEMBER - OKTÓBER 2019)

Zobraz