Fórum s Petrom Kubovičom

Napíste v KategóriiFórum s Petrom Kubovičom
 • P
  Peter pred 2 rokmi

  Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na Váš názor na obstarávanie - prieskum trhu pri rekonštrukcii kotolne po havárii v škole. Obstarávateľ k vôli havarijnému stavu zadal zákazku prieskumom trhu a lehota na predkladanie ponúk bola jeden deň. Bolo to v poriadku? Ďakujem

 • M
  Martin Papcún pred 2 rokmi

  Dobrý deň. 

   

  Rád by som sa spýtal na Váš názor na situáciu týkajúcu sa PRK. Ak v predchádzajúcej podlimitnej zákazke realizovanej a vyhodnocovanej tzv. super reverzom boli napr. 6 uchádzači, z toho 3 uchádzači nezložili zábezpeku, 1 uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazy, 1 uchádzač nesplnil podmienky účasti a 1 uchádzač nepredložil doklady nahradené čestným vyhlásenim a súťaž bola následne zrušená (Keďže všetci boli pre niečo vylúčení) je možné v tejto situácii realizovať PRK podľa § 115 ods. 1 písm. b) ZVO? Bude nezloženie zábezpeky považované za naplnenie podmienky uvedenej v § 115 ods. 1 písm b) ZVO a takisto ostatné uvedené dôvody vylúčenia budú považované za naplnenie ustanovenia § 115 ods. 1 písm b) ?  Ďakujem 

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  Asi som viac menej odpovedal na všetky otázky, ďakujem za ich položenie. Na ďalšie otázky Vám zodpovie tím vo v kocke. :-)

   

  S pozdravom

   

  Peter Kubovič

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke p. Veroniky:

  Pri zákazke do 5000 nemusíte riešiť zákonnú úpravu. Ine je to pri zákazkách, ktoré sú spolufinancované s fin. prostriedkov EÚ alebo iných organizácií - tam môžu byť stanovené konkrétne pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. 

   

  Takisto je potrebné pozrieť sa na Vaše interné predpisy, ktoré môžu ukladať dodržanie nejakých pravidiel aj pri menších nákupoch. 

   

  ÁNo, v zásade treba všetko zrátavať min. na obdobie jedného roka Ak kupujeme "varný kotol" a v tom istom roku "elektrickú pec" mali by sme to zrátať a podľa toho určiť postup VO. 

  Ak by to však bolo stále v rovnakom limite môžete to kúpiť extra "na zvlášť objednávku". Ak to neprekročí limit napr. 5000 nemal by byť problém. Potom je však potrebné odpočtovať kaťdú takúto objednávku ak je nad 1000 eur. 

   

  Ten nábytok by som plánoval a zrátaval, radľej si na to urobte rámcovú dohodu, DNS alebo využite opciu.

   

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke p. Hedvigy: 

  Správne by ste PHZ mali urťovať podľa dĺžky trvania zmluvy - ak Vaša PHZ pri kontrakte na 2 roky je do 5000,- eur nemali by ste mať problém s VO - § 1 ods. 14 zovo. 

   

  Pri postupe od 5000,- eur bez DPH postupujete podľa § 117 - nezabudnite na riešenie podmienky účasti - doklad o oprávnení dodať plnenie, preverte, či hospodársky subjekt nemá zákaz účasti vo VO, riešte, čo v prípade nie je konflikt záujmov, prípadne využite iné podmienky účasti a snažte sa dodržať princíp hospodárnosti - odporúčam prečítať dôvodovú správu k § 117 - je dostupná na stránke NRSR. Všetko by ste mala mať zdokumentované a je to potrebné archivovať 10 rokov. 

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke p. Andrejky:

  Odpočtujú sa aj podlimitné zákazky od 5000 eur bez DPH, ale od 1.1.2019 aj zákazky (umluvy, objednávky) nad 1000,- eur. Áno, fakt, že je to administratívne náročné pociťujeme aj v inštitúcii, kde pracujem a naozaj nás to dosť vyčerpáva. V tomto nám asi pomôže len plánovaná legislatívna zmena - navrhuje sa odpočtovať plnenia od 5000 eur a nie štvrťročne ale priebežne, resp. polročne. 

   

  Môj názor, ÚVO malo najskôr vyriešiť elektronizáciu a otvorené štandardy na prepojenie elektronických nástrojov a až neskôr zavádzať tieto administratívne povinnosti. 

   

  Je nezmysel, že obec musí to isté odpočtovať na svojom webovom sídle - infozákon a to isté manuálne nahrávať do informačných systémov štátu. V tomto majú štátne orgány výhodu, nakoľko tieto podľa infozákona zverejňujú zmluvy v CRZ a nemusia to robiť duplicitne. Obcne mali vytvoriť väčší tlak proti tejto byrokratickej zíťaži pri schvaľovaní noviel zákona o VO. 

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke Klaudie č. 2:

  Povinnosť uviesť presné pravidlá vyhodnotenia referencií už v oznámení/výve alebo v SP vyplýva z princípu transparentnosti VO. Je na Vás, aby ste určila či chcete referencie ako súčet referenčných hodnôt alebo vyžadujete určitú početnosť referencií, ktoré preukážu napr. to, že uchádzač realizoval viac ako 1 zákazku. Vždy sa je potrebné držať nejakého zdravého logického úsudku o primeranosti, resp. môžete využiť prípravné trhové konzultácie, aby ste si overila schopnosť trhu reagovať na plánované podmienky účasti. 

  K ozáke ohľadne stavebného dozoru resp. akejkoľvek služby ktorá vyžaduje kvalitu uvediem asi len toľko, že kombinácia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, požiadaviek zmluvných by Vám mala vytvoriť predpoklady na to, aby plnenie realizoval skúsený dodávateľ, ktorý vie dodať požadované plnenia a ak by nie je potrebné počítať s ukončením zmluvy, prípadnými sankciami, zlou referenciou a prípadným vylúčením v nasledujúcej zákazke, ak by sa do nej ten istý subjekt prihlásil opätovne.

   

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke Klaudie č. 1:

  Pri zmešaní zákazky na dodanie tovaru a zákazky na uskutočnenie stavebných prác by mal byť rozhodujúci hlavný účel zákazky - teraz ma neberte doslovne nemám otvorený zákon - čiže podľa môjho právnického názoru je podstatný ten hrací prvok, ktorý umiestňujete na detskom ihrisku - išiel by som preto cestou tovaru s inštaláciou. Je však možné, že v CPV slovníku nájdete ihriská medzi stavebnými prácami v oddiely 45. Je potrebníé pozrieť do CPV slovníka. Máte ho dostupný napr. na stránke ÚVO.

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke Lenky príklad č. 2 - pri DNS nie je odkladná lehota. Takže myslím, že správne ak teda vyžadujete niečo predkladať v súčinnosti. 

 • P
  Peter Kubovič pred 3 rokmi

  K otázke p. Lenky:

  V zásade počítate správne 11 dní + 10 dní. Mne to vychádza tiež 11.11. Ak by Vám poskytol súčinnosť okamžite zmluvu by ste mohli podpísať 28.10. Takáto prax sa bežne využíva a neviem o tom, že by ju nejaký kontrolný orgán vytýkal ako porušenie zákona. Účelom odkladnej lehoty je možnosť uplatniť revízne postupy - námietky proti výsledku. Súčinnosť pred podpisom zmluvy predstavuje "národnú - slovenskú" úpravu, ktorú smernice EÚ nepoznajú. Pris súčinnosti sa však v právnoaplikačnej praxi vyskytuje množstvo problémov (preukazovanie požiadaviek v súčinnosti cez 3. osoby, vyžadovanie dokladov, ktoré sú podmienkami účasti, poťiadavkami na predmet zákazky, inými požiadavkami) preto je potrebné sledovať rozhodovaciu prax v tejto oblasti. V inštitúcii v ktorej pracujem sa snažíme vyhýbať využívaniu inštitútu súčinnosti - používame ho len na požiadavku na podpis a kontraktáciu zmluvy - nevyžadujeme žiadne extra doklady. 

Prosím Registrujte sa alebo Prihláste sa pokiaľ chcete pridať svoj príspevok.