icon

Články

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2019

Publikovaný: 26.09.19

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie vyšla dňa 30. augusta 2019 výzva OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1.-3.3.1-22 zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2019

Publikovaný: 01.08.19

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyšla dňa 26. 06. 2019 výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2019

Publikovaný: 09.06.19

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyšlo dňa 30. mája 2019 päť výziev zameraných na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie. Viac o týchto výzvach sa dočítate tu. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2019

Publikovaný: 28.04.19

Výzva na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2019

Publikovaný: 08.01.19

V minulom roku bol spustený národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - november - december 2018

Publikovaný: 07.11.18

V rámci OPKZP vyšla dňa 29. 10. 2018 výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na „Náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)“ ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2018

Publikovaný: 09.09.18

V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 zameraná na „Produktívne investície do akvakultúry ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2018

Publikovaný: 07.07.18

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bolo dňa 14. augusta 2018 vyhlásených 5 výziev zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2018

Publikovaný: 08.05.18

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie ... ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2018

Publikovaný: 09.03.18

Dňa 4.4.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov zameraných na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ...