icon

Články

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Publikovaný: 01.05.20

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - ručenie ...

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy?

Publikovaný: 01.03.20

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? ...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Publikovaný: 01.03.20

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - Zmluvná zábezpeka ...