icon

Články

Priveľa červených kariet…

Publikovaný: 22.09.19

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore ...

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Publikovaný: 19.09.19

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ... ...

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Publikovaný: 06.06.19

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ. ...

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

Publikovaný: 05.06.19

Má predpokladaná hodnota zákazky ešte svoje opodstatnenie? Prečítajte si v našom článku. ...

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Publikovaný: 02.06.19

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Publikovaný: 24.04.19

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch? ...

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Publikovaný: 03.11.18

Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer každý zamestnávateľ, ktorý nemá vlastnú výdajňu stravy. ...

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Publikovaný: 02.11.18

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov ...

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Publikovaný: 07.09.18

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Publikovaný: 05.09.18

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie ...

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

Publikovaný: 06.07.18

V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových konzultáciách - čo táto novinka v zákona o verejnom obstarávaní znamená. ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

Publikovaný: 04.07.18

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia. ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Publikovaný: 05.05.18

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ... ...

In-house zákazka alebo zákazka horizontálnej spolupráce?

Publikovaný: 05.03.18

Predmetom tohto článku je predovšetkým zodpovedanie otázky, či a kedy verejný obstarávateľ môže zadať in-house zákazku alebo zákazku horizontálnej spolupráce ... ...

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

Publikovaný: 02.03.18

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena hovoria stavebné spoločnosti. ...

Na čo je dobrá žiadosť o nápravu? A prečo je pre nás komplikovaná úprava kaucií?

Publikovaný: 06.01.18

Podľa nášho názoru je odpoveď na obe otázky: na nič. ...

Zábezpeka po odstúpení od ponuky po lehote viazanosti ponúk

Publikovaný: 04.01.18

Čo sa stane, keď odstúpim od ponuky po lehote viazanosti ponúk s mojou zábezpekou? Prepadne mi? ...