icon

Články

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Publikovaný: 19.09.19

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ... ...

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO k 01.01.2020

Publikovaný: 18.09.19

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozrime sa, čo nám táto novela prináša: ...

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

Publikovaný: 03.08.19

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša. ...

Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

Publikovaný: 22.04.19

V predchádzajúcom čísle časopisu VO V KOCKE sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 1. 2019. ...

Čo priniesla veľká novela? - 1. časť

Publikovaný: 03.01.19

Čo priniesla veľká novela zákona o verejnom obstarávaní? ...

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Publikovaný: 05.11.18

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. ...

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Publikovaný: 07.09.18

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Publikovaný: 02.09.18

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Publikovaný: 03.07.18

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek. ...

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Publikovaný: 02.07.18

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ... ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Čo sa vlastne zmenilo na obstarávaní tlmočníkov a prekladateľov?

Publikovaný: 07.03.18

Jedna z drobných noviel zákona o verejnom obstarávaní zasiahla aj do „výnimkového“ paragrafu, ktorý reguloval podlimitné zadávanie zákaziek v oblasti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. ...

Novinky z oblasti verejného obstarávania

Publikovaný: 02.01.18

Komisia 13. 2. 2018 uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich ...

Otvorená brána ...k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 06.10.17

Parlament 14. 09. 2017 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

Publikovaný: 05.10.17

V júnovom čísle časopisu VO v kocke sme Vás informovali, že dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a ... ...

Najočakávanejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 05.09.17

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016. Ide o jeden z najdôležitejších zákonov z hľadiska hospodárenia štátu. ...