icon

Články

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Publikovaný: 19.09.19

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ... ...

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

Publikovaný: 05.06.19

Má predpokladaná hodnota zákazky ešte svoje opodstatnenie? Prečítajte si v našom článku. ...

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Publikovaný: 07.09.18

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

Publikovaný: 06.07.18

V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových konzultáciách - čo táto novinka v zákona o verejnom obstarávaní znamená. ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

Publikovaný: 04.07.18

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia. ...

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

Publikovaný: 04.05.17

Ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu ... ...