icon

Články

Legenda vrcholovej štátnej správy vo verejnom obstarávaní – Ing. Daša Paláková

Publikovaný: 01.06.17

Vo verejnom obstarávaní sa stretávame s rôznymi výzvami, technickými a i procesnými. Ak by vám však dali obstarať systém EKS, asi by ste to označili za výzvu svojho života. ...

Aké kritériá použiť pri obstarávaní stravných lístkov?

Publikovaný: 06.05.17

Služby stravovania formou stravných lístkov sú zákazky, ktoré cez proces verejného obstarávania potrebuje vyriešiť veľmi široké spektrum obstarávajúcich subjektov. ...

M.E.A.T. kritériá – cesta ku kvalitnejšiemu nakupovaniu?

Publikovaný: 05.05.17

Vážení čitatelia, počas niekoľkých ďalších vydaní nášho mesačníka vás oboznámime s pojmom tzv. M.E.A.T. kritérií - čo všetko obsahujú, ako sa dajú použiť, ...

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

Publikovaný: 04.05.17

Ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu ... ...

Obstarávanie mobilných a dátových služieb v kontexte zrušených roamingových poplatkov v EÚ

Publikovaný: 03.05.17

Po mnohých rokoch čakania je to tu. To, čo vplyvní lobisti odďaľovali ako sa len dalo, nadobudlo reálne kontúry. ...

Banková záruka, ktorú za uchádzača zloží banka subdodávateľa alebo osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva

Publikovaný: 02.05.17

Využívanie zábezpeky nie je úplne častým javom vo verejných súťažiach, avšak z času na čas sa tak stane. ...

Verejné obstarávanie v rámci eurofondov – ako ďalej? Rozhovor s Braňom Hudecom

Publikovaný: 01.05.17

O verejnom obstarávaní by za posledné roky, pravdepodobne, nebolo ani zďaleka toľko počuť, ak by nebolo povinným stupienkom v procese získavania prostriedkov z EÚ. ...

K obranným a bezpečnostným zákazkám

Publikovaný: 07.04.17

O koľko menej verejných obstarávaní sa realizuje v oblasti obrany a bezpečnosti, o toľko viac našich spoločných peňazí v nich je. Nie je na škodu oboznámiť sa s odchýlkami vo verejnom obstarávaní, ktoré do zákona zakotvuje obranná smernica. ...

Uchádzačský sen alebo ako sa tešiť zo života za každých okolností

Publikovaný: 06.04.17

V našom časopise sme na uchádzačov nijako nezabudli, naopak, venujeme im množstvo článkov tohto čísla. A prečo sa nepozrieť na život jedného z najväčších slovenských uchádzačov, za ktorým je nakoniec konkrétny človek? ...

Priame rokovacie konanie a obstarávanie softvéru podľa nového zákona o VO

Publikovaný: 05.04.17

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, resp. nie je každé obstarávanie softvéru vhodné na priame rokovacie konanie. V tomto krátkom pojednaní sa dozvieme ... ...

Opis IT a iných technológií v EKS s odkazom na výrobcu – práva verejného obstarávateľa verzus ochrana uchádzačov

Publikovaný: 04.04.17

Ak mal zákonodarca na mysli bežný tovar, tak potom nepochybne myslel práve na rôzne IT technológie - notebooky ... ...

Zastavenie (storno) už odoslaného oznámenia o vyhlásení VO

Publikovaný: 03.04.17

Ako zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie pred jeho zverejnením vo vestníku ÚVO? ...

Rada ÚVO a jej činnosť – rozhovor so Zuzanou Krajčovičovou

Publikovaný: 02.04.17

Verejné obstarávanie nie je iba písanie a čítanie súťažných podkladov. Je to aj o revíznych postupoch, ktoré sú podstatným pilierom ochrany hospodárskej súťaže v procesoch verejného obstarávania. ...

Register partnerov verejného sektora – krok vpred (do slepej uličky)?

Publikovaný: 01.04.17

Zapisovanie vlastníkov podielov vo firmách a konečných užívateľov výhod poznáme v našom právnom poriadku už nejaký ten piatok a .... ...

Je možné zakotviť výpoveď 
do zmluvy uzatvorenej v EKS?

Publikovaný: 11.02.17

Je možné vypovedať zmluvu uzatvorenú cez elektronické trhovisko? ...

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

Publikovaný: 10.02.17

Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ... ...

Kúzlo nechceného alebo rozdeľovanie zákaziek na časti (prvá časť)

Publikovaný: 09.02.17

Rozdeľovanie alebo nerozdeľovanie zákaziek na časti, resp. ich zlučovanie, je dneska už veľkým kumštom ... ...

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

Publikovaný: 08.02.17

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby ... ...