icon

Články

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe?

Publikovaný: 03.01.18

Je možné kumulovať pozície expertov v jednej osobe v rámci podmienok účasti? Dozviete sa v našom článku. ...

Novinky z oblasti verejného obstarávania

Publikovaný: 02.01.18

Komisia 13. 2. 2018 uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich ...

Miroslava Mužíková – aj naše dôchodky potrebujú obstarávanie

Publikovaný: 01.01.18

Ako sa Sociálnej poisťovni darí zvládať nástrahy obstarávania a vysporiadať sa s mnohými výzvami nám povie riaditeľka odboru verejného obstarávania JUDr. Miroslava Mužíková. ...

Ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu? (Úvaha)

Publikovaný: 08.11.17

Obstarávateľské organizácie sa často stretávajú s problémom, ako obstarať kvalitu za najnižšiu cenu. V zásade môžeme identifikovať dva prístupy k obstarávaniu kvality, ...

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

Publikovaný: 07.11.17

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti a ... ...

Obstarávať alebo neobstarávať odvoz separovaného odpadu?

Publikovaný: 06.11.17

Po nedávnych zmenách zákona o odpadoch mala nejedna obec hlavu v smútku. Zákonná úprava zriadila nové subjekty v odvetví odpadového hospodárstva (tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov) ... ...

Využitie Jednotného európskeho dokumentu v zákazke s nízkou hodnotou

Publikovaný: 05.11.17

Na našu redakciu sa pravidelne obraciate s rôznymi otázkami. Najviac ich prijímame od firiem – záujemcov alebo uchádzačov. ...

Výška zábezpeky pri zákazke rozdelenej na časti – návod (nielen) pre uchádzačov

Publikovaný: 04.11.17

Je nesporné, že zábezpeka slúži na primätie dodávateľa – úspešného uchádzača k tomu, aby si ponuku, ktorú predložil (a prípadne v elektronickej aukcii ešte zlepšil), ...

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo kritériom na vyhodnotenie ponúk?

Publikovaný: 03.11.17

Pri príprave zadávania zákazky je potrebné vždy venovať osobitnú pozornosť stanoveniu konkrétnych požiadaviek a dôsledne rozlišovať charakter a účel čo sa príslušnou podmienkou ... ...

Koncesia vs. zákazka

Publikovaný: 02.11.17

V praxi sa často stretávame s tým, že je ťažké posúdiť, či predmet obstarávania, ktorý máme obstarať je zákazkou alebo koncesiou. ...

Katarína Poprendová – ako sa kontrolujú VO z oblasti sociálnych vecí?

Publikovaný: 01.11.17

Našej rozhovorovej premiéry pod vlajkou riadiaceho orgánu pre eurofondové zákazky sa zhostila Katarína Poprendová, riaditeľka Odboru kontroly projektov na Ministerstve práce ... ...

Otvorená brána ...k časovej skratke, alebo čo prinesie „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 06.10.17

Parlament 14. 09. 2017 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

Legislatívne okienko – 10 zmien, ktoré nám prináša novela zákona o VO

Publikovaný: 05.10.17

V júnovom čísle časopisu VO v kocke sme Vás informovali, že dňa 25. mája 2017 predložili Národnej rade Slovenskej republiky poslanci Peter Antal, Béla Bugár a ... ...

Koncesie ako potenciálna nehospodárnosť?

Publikovaný: 04.10.17

Čarovné slovíčko „koncesia“ počujeme v poslednom čase čoraz viac. Skrýva sa za ním nielen stavba diaľnic, ale aj akékoľvek iné investičné výstavby alebo ... ...

Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe

Publikovaný: 03.10.17

Značný podiel verejných investícií v hospodárstve sa vynakladá prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré tvorí 14 % HDP Európskej únie. ...

Daňové nedoplatky alebo nedoplatky na poistnom uchádzača počas trvania jeho registrácie v zozname hospodárskych subjektov

Publikovaný: 02.10.17

Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, je nepochybne veľmi výrazným uľahčením pre tých uchádzačov, ...

Miroslav Boháč – zdravotnícke obstarávanie nie sú iba CT-čka

Publikovaný: 01.10.17

Sme veľmi radi, že v aktuálnom čísle sme mali možnosť porozprávať sa s riaditeľom odboru verejného obstarávania na tak mediálne známom ministerstve, akým je Ministerstvo zdravotníctva SR. ...

Obrat, druh obratu a referencie ako podmienky účasti – tak podobné a tak rôzne

Publikovaný: 06.09.17

Ak s verejným obstarávaním začínate, ale aj keď ste v ňom už strávili nejaký ten piatok, môže sa stať, že súčasné paragrafové znenie niektorých prípustných druhov podmienok účasti ...