icon

Články

Rýchle novinky pred vydaním čísla

Publikovaný: 07.09.18

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews ...

Zadávanie a kontrola zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku už je po novom

Publikovaný: 06.09.18

Dňa 11. septembra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského ...

Sociálne verejné obstarávanie a povinnosť dodržiavania minimálnej mzdy

Publikovaný: 05.09.18

Predmetom odborných debát týkajúcich sa verejného obstarávania sa v poslednom období stáva využitie tohto inštitútu na dosahovanie ...

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní je celá veda

Publikovaný: 04.09.18

Do redakcie sme dostali niekoľko podnetov, prečo sa okrem odborných článkov viac nevenujeme aj teórii vzdelávania vo verejnom obstarávaní a  ...

Aký nástroj na elektronické verejné obstarávanie použiť po 18. 10. 2018?

Publikovaný: 03.09.18

EKS disponuje nástrojmi pre elektronické verejné obstarávanie (EO EKS), ktoré sa netýkajú len obstarávania bežne dostupných komodít ...

Kaucie ako brána ku spravodlivosti sa novelou otvárajú nesprávnym smerom

Publikovaný: 02.09.18

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je práve v Národnej rade SR, prináša výraznú zmenu úpravy kaucií, ktorú smelo môžeme označiť za úplne inovatívny prístup. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? ...

Búrame všetky doterajšie predstavy o EKS

Publikovaný: 01.09.18

Po vyliečení z detských chorôb, ale stále najrýchlejšie a najefektívnejšie. Elektronické trhovisko. O EKS ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2018

Publikovaný: 07.07.18

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie bolo dňa 14. augusta 2018 vyhlásených 5 výziev zameraných na podporu dlhodobého strategického výskumu. ...

Prípravné trhové konzultácie verzus zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky

Publikovaný: 06.07.18

V ranom období nášho časopisu, teda začiatkom minulého roka, sme uverejnili článok o prípravných trhových konzultáciách - čo táto novinka v zákona o verejnom obstarávaní znamená. ...

Nedokonané obstarávanie

Publikovaný: 05.07.18

Dieslový motor na križovatke krátko nervózne zakašľal. Bol by ešte ostal automaticky vypnutý, ale Fero, ešte nervóznejší ako motor, vypol autostop. ...

Kotva, Tutanchamón, koleso šťastia a verejné obstarávanie

Publikovaný: 04.07.18

S odstupom iba niekoľkých dní prebehli dve zameraním odlišné, ale niečím predsa len rovnaké školenia. ...

Sága nekončí – prekladatelia a tlmočníci po druhé

Publikovaný: 03.07.18

Už v jarnom dvojčísle nášho magazínu Verejné obstarávania v kocke sme uverejnili článok, ktorý pojednával o novele zákona o  verejnom obstarávaní, ktorá súvisela s úpravou a zmenou jednej z podlimitných výnimiek. ...

Povinnosť prechodu na plne elektronickú komunikáciu

Publikovaný: 02.07.18

Hoci elektronické obstarávanie na Slovensku existuje už cca desať rokov, súčasné prostredie v tejto oblasti sa vyznačuje nejasnosťami v oblasti riadenia, legislatívy, postupov a systémov ... ...

Verejné obstarávanie je veľmi dôležité. Ale prvý je pacient.

Publikovaný: 01.07.18

Jedným z gigantov v nakupovaní z pohľadu verejného obstarávania je aj jediná štátna zdravotná poisťovňa – Všeobecná zdravotná poisťovňa. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2018

Publikovaný: 08.05.18

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie ... ...

Rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 07.05.18

V tomto článku sa dnes pozrieme na to, kto upravuje vzťahy medzi záujemcami/uchádzačmi navzájom a ako môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ do nich zasiahnuť. ...

Otváranie obálok a publicita kritérií (čítanie nahlas)

Publikovaný: 06.05.18

Zaujímalo vás, či ako uchádzač môžete počas zasadnutia komisie nahliadnuť do cenovej ponuky konkurencie a overiť si, či prečítaná suma je skutočne tá, aká je na papieri. ...

Je aj žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk žiadosťou o vysvetlenie?

Publikovaný: 05.05.18

Určite ste sa stretli s tým, že Vám bola doručená žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť napr. s odôvodnením, že ... ...