icon

Články

Čo priniesla veľká novela? - 2. časť

Publikovaný: 22.04.19

V predchádzajúcom čísle časopisu VO V KOCKE sme vás informovali o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 1. 2019. ...

Predstavujeme Vám portál www.verejneobstaravania.sk

Publikovaný: 21.04.19

Predstavujeme Vám portál www.verejneobstaravania.sk ...

Stavebníctvo sa s verejným obstarávaním borí už desaťročia

Publikovaný: 20.04.19

Rozhovor s Pavlom Kováčikom - prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2019

Publikovaný: 08.01.19

V minulom roku bol spustený národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“. ...

Povedali o... JANUÁR - FEBRUÁR 2019

Publikovaný: 07.01.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 1. časť

Publikovaný: 06.01.19

Elektronické verejné obstarávanie sa stáva pomerne diskutovaným pojmom s mnohými nejasnosťami a otázkami. Predstavujeme vám novú rubriku, v ktorej sa pravidelne budeme zaoberať elektronickou komunikáciou a problémami jej aplikačnej praxe. ...

Preukazovanie niektorých podmienok účasti osobného postavenia po 1. januári 2019

Publikovaný: 05.01.19

S trpkým úsmevom a s naším kolegom Petrom Kubovičom otvárame rubriku „Sme zúfalí a bez metodiky“. ...

O tom, ako sme nakúpili motorové vozidlo cez EKS – odborná poviedka

Publikovaný: 04.01.19

V našej rubrike o EKS pokračujeme jedným z ďalších vhodných nápadov, čo sa dá efektívne nakúpiť prostredníctvom elektronického trhoviska. ...

Čo priniesla veľká novela? - 1. časť

Publikovaný: 03.01.19

Čo priniesla veľká novela zákona o verejnom obstarávaní? ...

Kartely sú dvojaké zlo. Ničia trh a vo vybraných prípadoch aj prijímateľov eurofondov

Publikovaný: 01.01.19

V redakcii nášho časopisu sme sa hlboko zamysleli, prečo sme sa pri toľkých pohľadoch na verejné obstarávanie ako také ešte nepozreli na širší kontext súťaženia, ktorý zahŕňa aj pravidlá hospodárskej súťaže. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - november - december 2018

Publikovaný: 07.11.18

V rámci OPKZP vyšla dňa 29. 10. 2018 výzva OPKZP-PO1-SC141-2018-45 zameraná na „Náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)“ ...

Povedali o... NOVEMBER - DECEMBER 2018

Publikovaný: 06.11.18

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Elektronizácia verejného obstarávania po 18. 10. 2018 a niekoľko otázok

Publikovaný: 05.11.18

Výkladovým stanoviskom č. 4/2018 „Elektronická komunikácia a výmena informácií“ zo dňa 13. 9. 2018 Úrad pre verejné obstarávanie „metodicky“ ustálil výklad § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. ...

Digitálna transformácia vo verejnom obstarávaní alebo čo ďalej po elektronizácií verejného obstarávania

Publikovaný: 04.11.18

V tomto článku by sme vás radi oboznámili s niektorými témami, víziami, ale aj s už realizovanými projektmi, ktoré sa týkajú digitalizácie vo verejnom obstarávaní. ...

Ako nakúpiť gastrolístky pod nominálnu hodnotu – pojednanie o know-how a najlepšej praxi

Publikovaný: 03.11.18

Gastrokarty, stravné lístky, gastrolístky alebo iba jednoducho „gastráče“. Niečo, čo musí riešiť takmer každý zamestnávateľ, ktorý nemá vlastnú výdajňu stravy. ...

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

Publikovaný: 02.11.18

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov ...

Verejné obstarávanie z vtáčieho pohľadu EK

Publikovaný: 01.11.18

Keď sa povie verejné obstarávanie, asi sa každému vynorí najmä zákon, potom vestník a nakoniec bolehlav zo zložitého postupu ... ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2018

Publikovaný: 09.09.18

V rámci OPRH bola dňa 21. 09. 2018 vyhlásená výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 zameraná na „Produktívne investície do akvakultúry ...