icon

Články

Denník elektronického verejného obstarávania - 4. časť

Publikovaný: 03.08.19

V našej štvrtej rubrike Denníka elektronického verejného obstarávania si povieme o novele zákona o verejnom obstarávaní a o zmenách, ktoré v elektronizácii prináša. ...

Povedali o... JÚL - AUGUST 2019

Publikovaný: 02.08.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2019

Publikovaný: 01.08.19

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyšla dňa 26. 06. 2019 výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2019

Publikovaný: 09.06.19

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyšlo dňa 30. mája 2019 päť výziev zameraných na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie. Viac o týchto výzvach sa dočítate tu. ...

Povedali o… MÁJ - JÚN 2019

Publikovaný: 08.06.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 3. časť

Publikovaný: 07.06.19

V tomto článku si povieme o dotazníku, ktorý musí tvoriť súčasť dokumentácie pri konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného, či autentifikácie dodávateľov. ...

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

Publikovaný: 06.06.19

Ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne? Radí nám NKÚ. ...

PHZ nie je žiadna modla alebo odkaz všetkým „éROčkám“

Publikovaný: 05.06.19

Má predpokladaná hodnota zákazky ešte svoje opodstatnenie? Prečítajte si v našom článku. ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní – 2. časť

Publikovaný: 04.06.19

Na definíciu daňových rajov z pohľadu troch organizácií, a to OECD, EÚ a Tax Justice network sa pozrel náš redaktor Jozef Kubinec. Viac sa dočítate v jeho článku. ...

Proaktívny prístup systému EKS k JED-u

Publikovaný: 03.06.19

Ako vytvoriť JED v EO EKS? Ponúkame Vám praktický návod. ...

Príbeh so zlým koncom alebo kolúzia na slovenský spôsob

Publikovaný: 02.06.19

Kartelovým dohodám vo verejnom obstarávaní sa venuje Protimonopolný úrad SR. Ako to dopadne, môžete si prečítať v tomto článku. ...

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“

Publikovaný: 01.06.19

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“ - Rozhovor s predsedom NKÚ - Karolom Mitríkom o pôsobnosti Najvyššieho kontrolného orgánu a verejnom obstarávaní. ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - marec - apríl 2019

Publikovaný: 28.04.19

Výzva na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu ...

Povedali o... MAREC - APRÍL 2019

Publikovaný: 27.04.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Denník elektronického verejného obstarávania - 2. časť

Publikovaný: 26.04.19

Prečo sa oplatí elektronizovať postupy, pri ktorých aplikácia § 20 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinná? ...

Protimonopolné hlavybolenie alebo Sprievodca vyzývaním v jednotlivých postupoch VO a EKS – vyzvať či nevyzvať?

Publikovaný: 25.04.19

V ktorých postupoch zadávania zákazky je potrebné vyzývať na predloženie ponuky? ...

Koneční užívatelia výhod a daňové raje vo verejnom obstarávaní - 1. časť

Publikovaný: 24.04.19

Aký efekt malo zavedenie registra konečných užívateľov výhod a neskôr registra partnerov verejného sektora na verejné obstarávanie na Slovensku? Došlo k zníženiu počtu úspešných uchádzačov, ktorí boli registrovaní v daňových rajoch? ...

Nákup služieb zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách cez EKS

Publikovaný: 23.04.19

Dnes sa pozrieme na zúbok obstaraniu služby zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu, teda zákazke, ktorú musí obstarať každá obec alebo mesto a nemá žiadnu výnimku zo zákona. ...