icon

Verejné obstarávanie je veľmi dôležité. Ale prvý je pacient.

14 min
500 min
0 €
01.07.2018
0x
1000x

Verejné obstarávanie je veľmi dôležité. Ale prvý je pacient.

 

Jedným z gigantov v nakupovaní z pohľadu verejného obstarávania je aj jediná štátna zdravotná poisťovňa – Všeobecná zdravotná poisťovňa. Nákupy súvisia najmä s liekmi a liečivami, na ktoré sa minú ročne desiatky miliónov eur. O tom, že sa obstarávajú aj iné komodity nám povie viac Mária Kuklicová, ktorá sa pre túto poisťovňu stala priam neopomenuteľnou stálicou.

 

 

Kým sa dostaneme ku Vašej súčasnej práci, nemôžeme nespomenúť vaše predchádzajúce pôsobiská, ktoré boli taktiež nejakým spôsobom špecifické (napr. Ministerstvo obrany SR). Ako by ste hodnotili vašu doterajšiu pracovnú kariéru? Menili by ste niečo, resp. rozhodli by ste sa niekedy inak?

Pracovala som na Akadémii ozbrojených síl, ktorá patrila pod Ministerstvo obrany SR. Na AOS som prežila náročné, ale aj krásne chvíle svojho profesijného života. V tých rokoch bolo VO v plienkach, problematika a legislatíva sa dynamicky vyvíjala a menila. S kolegami sme si urobili skúšky na VO a boli sme hodení do vody. Občas sme mali v hlavách aj chaos, vzhľadom na náročnosť problematiky to bolo prirodzené. AOS mala okrem bežných obstarávaní aj svoje špecifické VO. Armáda ich má vždy. Od obstarávania uniforiem, špeciálnej obuvi (tzv. kanady), špeciálnych prístrojov na vývoj a výskum až po špeciálne upravené vozidlá...

 

 Každé nové VO bolo pre mňa výzvou. Rada objavujem niečo nové, rada sa učím a dokážem prijímať výzvy.

 

A mám rada tímovú prácu. Na AOS som mala dvoch podriadených a od nich som nechcela odísť do samostatnej kancelárie. Sedeli sme teda všetci traja v jednej veľkej miestnosti. Spolu sme rozoberali problémy, rozmieňali ich na drobné, hľadali riešenia. Mám svoju prácu rada, inak by som ju nemohla robiť. Mojím pracovným krédom je: „Zákon o VO je pre mňa vytesaný do skaly“.

 

Poďme teda k vašej práci. Máte na starosti nákupný odbor, resp. odbor verejného obstarávania poisťovne. Čím všetkým okrem spomenutých liekov si prejdete? Mimochodom, nákupy liekov smerujú do štátnych nemocníc?

Nielen ja, ale všetci vo VšZP robíme svoju prácu predovšetkým pre poistencov. Jej zmyslom je pomáhať ľuďom, chceme pre nich len to najlepšie. Sme najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že aj najlepšia. Chceme, aby naši poistenci mali tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Zdravie je to najcennejšie v živote človeka.

 

 Nechceme, aby sa poistenci zamýšľali nad tým, koľko ich bude stať liečba. Potrebujeme aby boli liečení.

 

Vieme, že každý poistenec v produktívnom veku si celý život odvádza poistné, preto sa aj my snažíme, aby bolo o nich postarané. Aby mal kvalitnú liečbu či už v nemocnici, alebo  doma. Naši poistenci, ktorí trpia závažným ochorením by mali vedieť, že urobíme pre nich všetko, aby mali kvalitný život aj v terminálnom štádiu svojho ochorenia. Aj preto robí VšZP Centrálne verejné obstarávanie liekov.

Centrálny nákup liekov sa týka najmä finančne náročných inovatívnych liekov pre onkologických pacientov, koagulačných faktorov používaných pri liečbe ochorení krvi, liekov pre pacientov so sklerózou multiplex, ale aj ďalších.

Z celkového objemu liekov, ktoré obstarávame, ide cca 76 % do štátnych nemocníc a 24 % do ostatných zdravotníckych zariadení či súkromných nemocníc.

Okrem centrálneho obstarávania liekov vykonávame aj štandardné prevádzkové VO, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie VšZP, všetkých jej pobočiek a klientskych centier, obstarávame napr. kancelárske potreby, kancelársky nábytok, hygienické potreby, pracovnú zdravotnú službu, poštové služby a pod.

 

Ako ste sa vysporiadali s problémom originály verzus generiká?

Donedávna sme orientovali verejné obstarávania prevažne na originálne lieky.  Výskum a vývoj však idú veľmi rýchlo vpred. Vo vyspelých európskych štátoch, napr. v Nemecku, Francúzsku, Nórsku či Dánsku sme v ostatných rokoch zaznamenali v rámci liečebnej praxe a podielu spotreby liekov zvýšený záujem o biosimilárne a generické lieky. Ide samozrejme o registrované lieky v európskej liekovej agentúre, ktorým boli navyše udelené rôznymi odbornými autoritami pozitívne hodnotenia. Transparentnou verejnou súťažou na generické, resp. biosimilárne lieky sledujeme dôležitý cieľ – vysúťažiť najlepšiu cenu za účinnú látku v rámci všetkých aktuálne dostupných liekov na trhu.

 

 Používanie lacnejších generík, resp. biosimilárov prináša úsporu finančných prostriedkov.

 

Tieto verejné zdroje tým pádom môžeme investovať do skvalitnenia ďalších oblastí zdravotníctva.

Chcela by som zdôrazniť, že ak aj poisťovňa vysúťaží generický, resp. biosimilárny liek s najnižšou cenou,  za správny výber a indikáciu lieku pre pacienta vždy zodpovedá ošetrujúci lekár, každé rozhodnutie o zmene lieku musí byť aj so súhlasom pacienta.

 

Ako špecializovaný tím máte? Máte vyslovených „liekárov“ alebo „EKS-károv“? 

V prvom rade je nás na Odbore verejného obstarávania málo. Vždy si nás porovnávam s nemenovaným ministerstvom. Ich je len 28 a nás 6. 

Špecialistka na lieky je len jedna – Ing. Jana Hosová. Ostatní sme rozdelení na agendu VO pre potreby iných odborov. Najviac zákaziek ročne robíme pre Odbor prevádzky. Máme na území SR veľa budov, ktoré si vyžadujú rôzne opravy či rekonštrukcie. Tie prakticky robíme všetci. Veľa zákaziek robíme aj pre Odbor informačných technológií, Odbor marketingu, ale aj pre iné odbory a oddelenia.

Centrálny nákup liekov robíme väčšinou cez Vestník verejného obstarávania. Skúsili sme však aj Elektronický kontraktačný systém (EKS).

 

Skúsili? Máte s tým teda zlú skúsenosť?

Na jeden liek sme mali vyhlásené VO nadlimitná súťaž. Keďže VO nebolo ukončené a naši ťažko chorí poistenci ho nevyhnutne potrebovali, vyhlásili sme VO prostredníctvom EKS ako podlimitnú zákazku v dobrom úmysle, že na preklenutie obdobia do uzatvorenia Rámcovej dohody (RD) to bude poistencom stačiť.

 

 O pár týždňov sa však ukázalo, že vysúťažené množstvo liekov bohužiaľ nebude stačiť a rámcová dohoda nadlimitnej súťaže bola stále ešte v nedohľadne.

 

Lieky boli pacientami spotrebovávané a reálne hrozilo, že poistenci, ktorí už boli na liečbu nastavení, nebudú môcť v liečbe kontinuálne pokračovať a môže tak dôjsť k  zhoršeniu ich zdravotného stavu. Z dôvodu časovej tiesne a absolútne humánneho prístupu, ktorým sa vo VšZP riadime, sme sa preto rozhodli vyhlásiť druhú podlimitnú zákazku s využitím elektronického trhoviska. Išlo nám výlučne o zdravie a pomoc pre našich poistencov, aby dostali včas svoje lieky. Niektoré médiá však tento náš postup spochybnili. Na našu protireakciu, že ako inak sme mali v zmysle zákona v tejto konkrétnej veci postupovať a dodať našim poistencom liek, však už novinári odpovedať nevedeli. Obidve podlimitné zákazky sú na ÚVO.

Išlo naozaj o zložitú situáciu, s ktorou sme sa museli vysporiadať, s ohľadom na osobitosť predmetu zákazky, postavenie a činnosť verejného obstarávateľa – zdravotnej poisťovne, ako aj s ohľadom na ústavné právo na ochranu zdravia poistencov. Pre záchranu ľudských životov svojich poistencov prijala VšZP neštandardné opatrenia a išla do ďalšej podlimitnej zákazky prostredníctvom EKS aj s týmto rizikom. VšZP je jediná zdravotná poisťovňa na trhu, ktorá robí na lieky verejné obstarávanie.

 

Ako máte ako veľký verejný obstarávateľ nastavené procesy, najmä požiadavku na obstaranie až po schvaľovanie? Čím by sa mohli čitatelia inšpirovať?


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 4668 znakov z 39982 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Mária Kuklicová

PhDr. Mária Kuklicová, MBA študovala na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. 20 rokov pôsobila na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. 15 rokov pracovala na Katedre informatiky a výpočtovej techniky a 5 rokov robila verejné obstarávanie. V súčasnosti je riaditeľkou odboru verejného obstarávania vo VšZP.