icon

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

4 min
165 min
0 €
02.03.2018
0x
1000x

O verejných zákazkách na stavebné práce by nemala rozhodovať len cena

 

Dňa 05. 04. 2018 publikovala spoločnosť CEEC Research Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q1/2018 (ďalej len „analýza“), ktorú spracovala na vzorke 103 spoločností. Z analýzy vyplýva, že o zadaní zákazky by okrem ceny mali rozhodovať aj použité materiály a referencie uchádzača.

 

 

Viac než štyri pätiny, t. j. 83 % oslovených riaditeľov stavebných spoločností sa domnieva, že by sa mala zmeniť legislatíva tak, aby bolo povinné obstarávať verejné stavebné zákazky na základe viacerých kritérií, tzn. nielen na základe najnižšej ceny. S povinnosťou súťažiť verejné stavebné zákazky nielen na základe najnižšej ceny nesúhlasilo 13 % oslovených stavebných spoločností. Zostávajúce 4 % oslovených stavebných spoločností na otázku nemalo vyhranený názor.

František Kočiško, výkonný riaditeľ, UNISTAV, s. r. o. v analýze uviedol: „Zmena legislatívy v Zákone o verejnom obstarávaní je potrebná, ale môže nastať až vtedy, keď bude dostatok prác a stavebné kapacity budú naplnené. Zo skúsenosti vieme, že keď bol nedostatok prác a verejní obstarávatelia požadovali aj iné kritéria ako „cena“, tak sa každé kritérium dalo posudzovať subjektívne a vytváralo priestor pre korupčné správanie, čo využívali šikovní obchodníci, ktorí nakupovali a potom ďalej predávali práce a nechávali si hovoriť „stavební podnikatelia“. Preto je potrebné kritérium „cena“, ako jediné objektívne kritérium, ponechať s váhou minimálne 70 %.“

S povinnosťou súťažiť verejné stavebné zákazky na základe multikritérií nesúhlasil napr. Marián Hybler, obchodný riaditeľ spoločnosti
REMESLO stav, s.r.o.:

 

„Tým, že niečo spravíme povinným, ešte to nemusí znamenať, že to bude to najlepšie. Každá stavba je jedinečná a niekde postačuje iba kritérium ceny. S rastom zložitosti stavby je určite potrebné zvažovať viac kritérií."

 

Pokiaľ má štát stavať hospodárne, kritérium ceny by nemalo klesnúť pod 70 %.

 

Postaviť jedno kritérium, cenu, je síce jednoduchšie, avšak výsledkom súťaže s jediným kritériom sú aj zhotovitelia, ktorých si obstarávateľské organizácie neželajú a neveria, že im budú schopní odovzdať kvalitné dielo.

 

Z analýzy tiež vyplýva, že vo verejných obstarávaniach na stavebné práce, podľa skúseností riaditeľov stavebných spoločností, by malo kritérium najnižšej ceny činiť maximálne 55 percent relatívnej váhy z celkového hodnotenia ponúk. Horný kvartil maximálnej relatívnej váhy ceny vo verejných obstarávaniach na stavebné práce podľa prieskumu oslovených stavebných spoločností činil 70 percent a dolný kvartil 50 percent z celkového hodnotenia.

Ján Záhradník, obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav, a. s. problém nevidí v nutnosti meniť legislatívu, ale v ochote, či skôr neochote obstarávateľských organizácií využiť súčasné možnosti, ktoré im ponúka platný zákon o verejnom obstarávaní, tzn. konkrétne využiť multikriteriálne hodnotenie. Podľa jeho názoru postaviť jedno kritérium, cenu, je síce jednoduchšie, avšak výsledkom súťaže s jediným kritériom sú aj zhotovitelia, ktorých si obstarávateľské organizácie neželajú a neveria, že im budú schopní odovzdať kvalitné dielo.kryt

To isté platí pri hodnotení ponúk uchádzačov. V našej praxi by sa malo stať pravidlom, aby sa obstarávateľské organizácie neobávali z verejného obstarávania vylúčiť tých, ktorí nespĺňajú požiadavky, prípadne nemajú žiadne kapacity. Čo sa týka maximálnej váhy kritéria ceny, optimálny návrh je podľa jeho názoru na úrovni 50 %, maximálne 60 %.

 


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2259 znakov z 15468 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.