icon

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

7 min
258 min
0 €
07.11.2017
0x
1000x

Ste dodávateľ a ponúkate po podpise zmluvy kvôli poklesu vstupov výrazne znížiť cenu? Máte smolu.

 

Zmene zmluvy sme sa v našom časopise už neraz venovali. Tento novodobý inštitút pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom vykrývať nepredvídané udalosti, ktoré nastanú nielen po podpise zmluvy. Čo však vtedy, ak sa po skončení verejného obstarávania vyskytne náhly prepad cien kupovanej komodity a takúto zmenu ceny zmluva nerieši?

 

 

Je to priam idylická situácia a mnohým napadne, že sa to vari ani nemôže stať. Princípom podnikania je predsa vytváranie zisku, a to nie je v súlade so znižovaním ceny, ktorá sa raz pevne „vysúťaží“.

 

Špecifická úprava takýchto cien je právom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a je potrebné na ňu myslieť už pri nastavovaní podmienok súťaže a samotných obchodných podmienok v nej.

 

Iná situácia ale nastáva vtedy, ak je komodita volatilná a súvisí s cenami napr. kovov na burze, prípadne iných svetovo obchodovaných komodít, u ktorých nastane prepad. Je najvhodnejšie nastaviť i zmluvu na takýto tovar s prihliadnutím na túto volatilitu, najmä ak to je o takomto tovare známe. Okrem toho, že chránime obstarávateľskú organizáciu pred nakupovaním zbytočne predražených surovín, špecifická úprava takýchto cien je právom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a je potrebné na ňu myslieť už pri nastavovaní podmienok súťaže a samotných obchodných podmienok v nej.

Ak sa to však nepodarí, je výrazné zníženie ceny aj veľkým problémom. Akokoľvek nelogické by sa to mohlo zdať, zákonná možnosť meniť cenu po ukončení súťaže je limitovaná smerom hore, ale i smerom nadol. Na tento problém sa pozreli i metodici z Úradu pre verejné obstarávanie, pričom vzniklo nasledovné usmernenie (pripájame vrátane otázky):

„Boli sme úspešným uchádzačom vo vestníkovej zákazke na dodanie tovaru a uzatvorili sme zmluvu s verejným obstarávateľom na sumu 100 000 eur. Po uzatvorení zmluvy a ešte pred samotným dodaním tovaru dosť klesla cena tovaru, ktorý má byť dodaný a verejný obstarávateľ nechce zbytočne kupovať drahý tovar, no na druhej strane, my nie sme ochotní len tak ukončiť zmluvu. Preto sme ponúkli verejnému obstarávateľovi možnosť uzatvoriť dodatok k zmluve, kde by sme mu poskytli zľavu vo výške 17 % (na takúto cenu je verejný obstarávateľ ochotný pristúpiť), hoci zmluva so znížením ceny nepočítala.

Dovoľujeme si opýtať sa Vás, či je možné uzavrieť takýto dodatok. Našli sme v zákone § 18 ods. 3, ktorý hovorí o zmene ceny do 10 % pri tovaroch. Pozreli sme si aj všeobecné metodické usmernenie 5/2017. Nie sme si istí, či to dobre chápeme. Vzťahuje sa toto aj na úpravu ceny pri poskytnutí zľavy? Predsa verejný obstarávateľ má postupovať hospodárne, a to by nebolo veľmi logické, keby ho zákon obmedzoval pri možnosti ušetriť verejné financie.“

 

Odpoveď Odboru metodiky:

 

„Zmenou zmluvy sa rozumie tak zmena pozitívna (plusová), ako i zmena negatívna (mínusová).

 

Zmeny zmluvy sa preto posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, ktorá je vo Vašom prípade 17 (%). Totiž, či sa pôvodná hodnota zmluvy zvýši o 17 % alebo sa o 17 % zníži, stále ide o zmenu zmluvy vo výške 17 %.

Pri tvorbe všeobecného metodického usmernenia č. 5/2017, najmä pri koncipovaní toho, čo sa rozumie hodnotou zmeny zmluvy, úrad okrem iného vychádzal aj zo stanovísk Európskej komisie, ktorá má taktiež za to, že hodnota zmeny zmluvy sa má zásadne posudzovať z hľadiska vyjadrenia jej absolútnej hodnoty. A napokon, ani zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje, že v prípade zmeny zmluvy má ísť len o zmeny plusové, t. j. len keď sa zvyšuje pôvodná hodnota zmluvy o hodnotu zmeny zmluvy.

Ak vo Vašom prípade zmluva neráta so zmenou ceny, máte možnosť zmeniť zmluvu v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (10 % hodnoty pôvodnej zmluvy) alebo prípadne v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (bez ohľadu na hodnotu zmeny zmluvy). Pri druhej možnosti je však dôležité posúdiť a vedieť preukázať, či by zmenou zmluvy (dohoda o zľave 17 %) nedošlo k podstatnej zmene zmluvy (§ 18 ods. 2), ktorá by odôvodňovala realizáciu nového verejného obstarávania.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2454 znakov z 18414 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.