icon

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

4 min
120 min
0 €
04.05.2017
0x
1000x

Dobrá správa pre verejných obstarávateľov! Zmena finančných limitov od 1. 6. 2017

 

Ešte v roku 2015 museli verejní obstarávatelia postupovať pri zákazkách na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu alebo na poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, pričom predpokladaná hodnota bola rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur, cez Elektronický kontraktačný systém. Neskôr sa tento limit posunul pre verejných obstarávateľov, s výnimkou Slovenskej republiky zastúpenej svojimi orgánmi, na 5 000 eur.

 

 

Píše sa rok 2017, dva roky po schválení nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a finančné limity pre verejných obstarávateľov sa posúvajú opäť. Už v januári 2017 predseda vlády SR na stretnutí so zástupcami ZMOS vyhlásil: „Pôjdeme ešte ďalej s tým, že je potrebné vymedziť si podmienky, ktoré budú zodpovedať potrebám miest a obcí.“

Sľub zástupcom ZMOS-u bol naplnený Národnou radou SR dňa 29. marca 2017, ktorá schválila dlho očakávanú 2. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú následne dňa 11. apríla 2017 podpísal aj prezident SR. 

Takže od 1. júna 2017 sa menia niektoré finančné limity pre verejných obstarávateľov, a to nasledovne:

1. v § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“;

2. v § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“;

3. v § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1120 znakov z 11214 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.