icon

Povedali o…

15 min
450 min
0 €
01.08.2020
0x
1000x

Povedali o…

 

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax.

 

  1. Ak sa obstaráva konkrétny predmet zákazky, môže sa podľa Vás ako uchádzač zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý síce nie je tento predmet z pohľadu obchodného, resp. živnostenského registra oprávnený dodávať, avšak prizval si tretiu osobu, ktorá ho už dodávať môže? Je takáto účasť uchádzača riadne kvalifikovaná?
  2. Môže podľa Vás verejný obstarávateľ v režime zákazky s nízkou hodnotou postupovať tak, že uvedie kritériá iba rámcovo a vyhradí si právo zadať zákazku podľa vlastných prepočtov, ktoré neuvedie vo výzve na predkladanie ponúk? 
  3. Boli by ste za to, aby sa pre dynamický nákupný systém zrušilo obmedzenie uzatvárať rámcové dohody, alebo aby sa to aspoň to v určitom smere uvoľnilo? Tento zákaz vyvoláva obavu, že by zadávateľ zákazky súťažil dovtedy, až k


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 575 znakov z 14665 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.

PODOBNÉ ČLÁNKY

PODOBNÉ ŠKOLENIA

POPULÁRNE TAGY

...