icon

Nie je zmluva ako zmluva

15 min
450 min
0 €
01.08.2020
0x
1000x

Nie je zmluva ako zmluva

 

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 15. 04. 2016 Výkladové stanovisko č. 3/2016, v zmysle ktorého skúmanie súladu zmluvných podmienok s obchodnoprávnymi, občianskoprávnymi alebo inými verejnoprávnymi predpismi spadá pod ochranu iných špecializovaných štátnych orgánov, preto ÚVO do zmluvnej slobody a kontraktačnej voľnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní zasahuje v obmedzenej miere len v rozsahu preskúmavania súladu stanovených zmluvných podmienok so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä jeho princípmi. Na toto výkladové stanovisko sa podľa potreby, ako sa komu hodí, odvoláva tak ÚVO, ako i uchádzači/záujemcovia v rámci revíznych postupov. Nemalo by byť však už prekonané? My zastávame názor, že áno a naše argumenty uvádzame nižšie.

 

ÚVO vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním. Podľa § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní platí, že „súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a pr


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 575 znakov z 16669 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.

PODOBNÉ ČLÁNKY

PODOBNÉ ŠKOLENIA

POPULÁRNE TAGY

...