icon

Rozhodnutie ÚVO, lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

15 min
450 min
0 €
01.05.2020
0x
1000x

Rozhodnutie ÚVO, lehota viazanosti ponúk a zábezpeka

 

Už nie je ojedinelá situácia, že Úrad pre verejné obstarávanie rozhodne tak, že kontrolovanému nariadi odstrániť protiprávny stav a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o zrušení predmetného verejného obstarávania. Ako má však kontrolovaný postupovať v prípade, že lehota viazanosti ponúk uplynula. Je možné v tomto prípade uvoľniť zábezpeku, aj keď verejné obstarávanie nie je ukončené? Na túto situáciu sa pozrieme nižšie v tomto článku.

 

Skutkový stav

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil podľa § 175 ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o zrušení predmetného verejného obstarávania a pokračovať vo verejnom obstarávaní, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.Kontrolovaný rešpektuje toto rozh


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 575 znakov z 16030 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.

PODOBNÉ ČLÁNKY

PODOBNÉ ŠKOLENIA

POPULÁRNE TAGY

...