icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - január - február 2020

5 min
165 min
0 €
08.03.2020
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyšla dňa 18. 12. 2019 výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Oprávnené územie: územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky

Oprávnené typy aktivity: Výstavba zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Pre túto výzvu sú oprávnené  nasledovné podaktivity: 
B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie; 
B3 


Pre zobrazenie článku si musíte článok zakúpiť

Zakúpením získajte užitočné publikácie a informácie.
Pravidelne Vás budeme informovať o novinkách.

Prečítali ste iba 575 znakov z 12433 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.