icon

Povedali o...JANUÁR - FEBRUÁR 2020

12 min
350 min
0 €
07.03.2020
0x
1000x

Povedali o…

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax.

 1. Musí podľa Vášho názoru obstarávateľská organizácia vyžadovať/posudzovať oprávnenie na podnikanie aj pri zákazkách do 5 000 €?


 2. Ako by mali členovia komisie správne posudzovať mimoriadne nízku ponuku: a) Mala by ich zaujímať celková cena? b) Mali by sa venovať aj jednotlivým položkám? c) Čo by ste im odporučili urobiť, keď uchádzač niektorú položku ocení ako nulovú?

 3. Je v rámci podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (údaje o vzdelaní a odbornej praxi zamestnancov) postačujúce, ak uchádzač predloží vyhlásenie, že v bud&ua


Pre zobrazenie článku si musíte článok zakúpiť

Zakúpením získajte užitočné publikácie a informácie.
Pravidelne Vás budeme informovať o novinkách.

Prečítali ste iba 575 znakov z 21331 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.