icon

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

14 min
430 min
0 €
06.03.2020
0x
1000x

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verené obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len „NKÚ SR“) vydali dňa 20. januára 2020 Metodiku kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verenom obstarávaní. 

Tento dokument nie je záväzný, ani sa ním neukladajú žiadne nové pravidlá či povinnosti. Odráža osvedčené postupy a nemožno ho použiť ani ako právny či normatívny základ na účely kontroly alebo auditu. Na druhej strane je metodickým usmernením (návodom), ktoré je možné použiť pri kontrole hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. Je vypracovaný tak, aby mohol byť použitý aj ako školiaci materiál. Bol vypracovaný na základe právneho stavu platného v čase jej vypracovania. 

Tento takmer 100 stranový materiál je rozdelený do nasledovných hlavných častí:

  • východiskový stav,
  • cieľ vypracovania metodiky,

Pre zobrazenie článku si musíte článok zakúpiť

Zakúpením získajte užitočné publikácie a informácie.
Pravidelne Vás budeme informovať o novinkách.

Prečítali ste iba 575 znakov z 34907 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.

PODOBNÉ ČLÁNKY

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

PODOBNÉ ŠKOLENIA

POPULÁRNE TAGY

Metodika