icon

Je možné rokovať o znížení ceny s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy?

23 min
675 min
0 €
04.03.2020
0x
1000x

Je možné rokovať o znížení ceny s úspešným uchádzačom pred podpisom zmluvy?

Určite ste sa už stretli so situáciu, že komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ponuky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Následne môže byť použitá elektronická aukcia, ak bola vopred stanovená vo verejnom obstarávaní a úspešný uchádzač je vygenerovaný aukčným systémom na základe výsledku elektronickej aukcie v súlade s kritériom na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena. Vo verejnom obstarávaní môže byť predložených viac ponúk alebo len jedna, pričom ak ponuka úspešného uchádzača prekročila predpokladanú hodnotu zákazky, resp. očakávaný cenový návrh, je pre vás neprijateľný.

V rámci „brainstormingu“ vám ako prvé napadnú nasledovné možnosti:

  1. pristúpite k oznámeniu o výsledku, zverejníte informáciu o vyhodnotení ponúk na profile a uzavriete zmluvu s úspešným uchádzačom, hoci m&aacut


Pre zobrazenie článku si musíte článok zakúpiť

Zakúpením získajte užitočné publikácie a informácie.
Pravidelne Vás budeme informovať o novinkách.

Prečítali ste iba 575 znakov z 38257 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.