icon

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok

6 min
180 min
0 €
03.03.2020
0x
1000x

Bratislava nedostatočne vymáhala pohľadávky a nezveľaďovala svoj majetok

Verejné obstarávanie na meste Bratislava dostalo v súčasnosti nové kontúry. Svoje opraty prevzal do rúk Michal Garaj, známy inovátor v oblasti verejného obstarávania, niekdajší pracovník Úradu pre verejné obstarávanie a autor mnohých štúdií ako čo najlepšie nakúpiť. Na druhej strane, na opačnej strane obstarávania stojí vymáhanie príjmov, ktoré mesto v predchádzajúcom období zanedbalo.

Kontrolóri NKÚ SR už v minulosti odhalili neštandardné vykazovanie údajov v účtovných závierkach hlavného mesta SR Bratislavy. Kontrolou účtovníctva zistili, že mesto nevymáhalo pohľadávky, nemalo k nim potrebné doklady a v konečnom dôsledku ich nekorektným spôsobom z účtovníctva odpísalo. Celkovo išlo o sumu viac ako 60 mil. eur. Úrad zistenia odstúpi orgánom činným v trestnom konaní a navrhne tiež zmenu zákona, ktorá by zaviedla povinné prerokovávanie účtovných závierok mestským resp. obecným zastupiteľstvom. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverovala účtovné závierky slovenskej metropoly za obdobie rokov 2016-2018.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.