icon

Na čo netreba zabudnúť pri sociálnom verejnom obstarávaní?

12 min
380 min
0 €
02.03.2020
0x
1000x

Na čo netreba zabudnúť pri sociálnom verejnom obstarávaní?

Zas a znova nám chudákom verejným obstarávateľom zákonodarca nadelil ďalšiu povinnosť. Okrem toho, že delíme predmet zákazky, kde sa len dá, zdôvodňujeme nezdôvodniteľné, dávame rôzne hlásenia, tak si na nás vymysleli ďalšiu povinnosť. Tou je povinnosť pri určitom počte našich zákaziek uplatňovať sociálne hľadisko. 

 

Hádam mi čitateľ odpustí ironický začiatok tohto článku, ktorého jediným účelom bolo zaujať už tak ťažko skúšaného verejného obstarávateľa.
Povinnosť platí od 1. 1. 2020, odkedy je verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „ZVO“) „v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk“. Ďalej je uvedené, čo všetko je možné do týchto šesť percent započítať.
Doplnená zákonná povinnosť predstavuje podstatný zásah do vyhodnocovania ponúk z pohľadu kritérií na vyhodnotenie


Pre zobrazenie článku si musíte článok zakúpiť

Zakúpením získajte užitočné publikácie a informácie.
Pravidelne Vás budeme informovať o novinkách.

Prečítali ste iba 575 znakov z 22184 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Jozef Kubinec

Jozef Kubinec vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a postgraduálne štúdium v obore verejné obstarávanie na ekonomickej fakulte Univerzity Tor Vergata v Ríme. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. 

PODOBNÉ ČLÁNKY

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

PODOBNÉ ŠKOLENIA

POPULÁRNE TAGY

Verejné obstarávane