icon

Rozhovor - VO ide smerom, kde si to kvôli nepoctivým odnesú tí poctiví

38 min
1120 min
0 €
01.03.2020
0x
1000x

VO ide smerom, kde si to kvôli nepoctivým odnesú tí poctiví

Pracuje u jedného zamestnávateľa už neuveriteľných 13 rokov. V roku 2007 sa ako mladý právnik „upísal“ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde svojou odbornosťou presvedčil akúkoľvek garnitúru, že je človekom na správnom mieste. Vedie Odbor verejného obstarávania EŠIF na sekcii štrukturálnych fondov, kde zodpovedá za kontrolu eurofondových zákaziek. V rozhovore, v rámci ktorého sme sa nevedeli prestať rozprávať, sa dozviete, ako sa pozerá na nové trendy vo verejnom obstarávaní, čo kriticky vníma Brusel a čo tvorí najviac prekážok pre serióznych prijímateľov. Predstavujeme vám Mgr. Martina Jakubeka. Zoberte si popcorn a kávu a pohodlne si sadnite do kresla.

V dnešnej dobe je naozaj neobvyklé dostávať výplatnú pásku toľké roky od jedného zamestnávateľa, obzvlášť u veľmi mladých odborníkov. Ako ste sa na to „vaše“ ministerstvo dostali a čo vás na ňom stále drží?
Vyštudoval som právo v Trnave a Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy v Bratislave. Už počas štúdia som stážoval vo verejných inštitúciách, či už v Európskom parlamente v Bruseli alebo v NR SR na oddelení analýz a parlamentného výskumu. Vždy som inklinoval k práci vo vere


Pre zobrazenie článku si musíte článok zakúpiť

Zakúpením získajte užitočné publikácie a informácie.
Pravidelne Vás budeme informovať o novinkách.

Prečítali ste iba 575 znakov z 61325 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.