icon

Zákazky „malého rozsahu“ – výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO

7 min
220 min
0 €
06.02.2020
0x
1000x

Zákazky „malého rozsahu“ – výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO


Verejná správa je jednou z foriem výkonu verejnej moci. Právnymi formami zabezpečuje realizáciu zákonov, vyvíja činnosť prostredníctvom určitej štruktúry, má špecifické metódy a formy činnosti a prevažuje v nej verejno-organizátorská činnosť v súlade s verejnými záujmami. Verejná správa je činnosťou výkonnou, nariaďovacou a vždy podzákonnou. Jednou z dôležitých úloh verejnej správy je aj nakladanie s verejnými financiami. V týchto prípadoch vystupuje ako zadávateľ verejných zákaziek, t. j. verejný obstarávateľ podľa zákona o verenom obstarávaní, ktorý obstaráva tovary, služby a/alebo stavebné práce. Pri obstarávaní týchto zákaziek postupuje verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obsta-rávaní“). 


Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ údaje podľa predchádzajúcej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na z


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 575 znakov z 14272 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.