icon

Čo je hodnotou zákazky na stravovacie poukážky?

29 min
875 min
0 €
04.02.2020
0x
1000x

Čo je hodnotou zákazky na stravovacie poukážky?
(je čas na zmenu uhlu pohľadu?)

Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, ktorej účelom je zabezpečenie sprostredkovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok vzniká v praxi niekoľko teoreticko-právnych problémov. Zložitosť uvedenej problematiky preukazuje aj tá skutočnosť, že len v roku 2019 boli k predpokladanej hodnote zákazky na obstarávanie sprostredkovania stravovacích služieb prostredníctvom stravovacích poukážok vydané 2 výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie, a to výkladové stanovisko č. 2/2019 z 20. 08. 2019 K určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky pri ďalších formách poskytovania stravovacích služieb a benefitov zamestnávateľom, a o niečo všeobecnejšie výkladové stanovisko č. 1/2019 z 20. 05. 2019 Stravovacie poukážky. Účelom tohto príspevku, je podať rozdielny pohľad na problematiku určovania predpokladanej hodnoty zákazky oproti pohľadu uvedenému vo vyššie uvedených výkladových stanoviskách a nastoliť otázku, či by nebolo vhodné alebo potrebné zvážiť doterajšiu prax, alebo aspoň doplniť odborné argumenty, ktoré vyvrátia všetky pochybnosti a odborne podporia doterajšiu prax. 

Jednou zo základných povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa, resp. osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstar&aa


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 575 znakov z 39158 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.