icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - júl - august 2019

5 min
170 min
0 €
01.08.2019
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyšla dňa 26. 06. 2019 výzva OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

 

 

Oprávnené územie:

celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení žiadatelia:

obce s prítomnosťou MRK v Atlase RK 2013

Žiadateľ, ktorým je obec, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / §8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Typ aktivity:

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Spôsob realizácie :

  • výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá;
  • rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej);
  • výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov;
  • výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá;
  • výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácií (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/objektu, ide o pešie a obytné zóny;
  • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/objektu, (rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia nie je oprávnená);
  • nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.).

Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty). Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí ísť o rekonštrukciu.

Alokácia na výzvu:

11 100 000 €

Min. výška NFP:

nie je stanovená

Max. výška NFP:

1 425 000 €

Termín uzavretia kola:

1. kolo - 9. 9. 2019

2. kolo - 11. 11. 2019


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2045 znakov z 20372 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.