icon

Z aktuálnych výziev vyberáme - máj - jún 2019

5 min
135 min
0 €
09.06.2019
0x
1000x

Z aktuálnych výziev vyberáme

 

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyšlo dňa 30. mája 2019 päť výziev zameraných na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie.

 

Oprávnené územie:

celá SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

 

Oprávnení žiadatelia pre všetky výzvy:

  • podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (oprávnené právnea formy žiadateľa sú uvedené v prílohe príručky pre žiadateľa č. 2.07 Zoznam oprávnených právnych foriem žiadateľa/partnerov);
  • žiadatelia musia disponovať platným Osvedčením na výskum a vývoj.

 

Oprávnení partneri:

  • SAV a PO uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
  • verejné výskumné inštitúcie;
  • verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
  • občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj;
  • podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú výskum a vývoj.

 

Podnikateľské výskumné inštitúcie v rámci projektu môžu realizovať nasledovné oprávnené aktivity:

  • priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu);
  • experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre minimálne 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte);
  • zriadenie/modernizácia výskum-nej infraštruktúry (voliteľný typ aktivity iba pre žiadateľa). Výskumná infraštruktúra predstavuje zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu vo svojich príslušných odboroch.

 

Zoznam výziev:

1. OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie

 

Alokácia na výzvu:

21 900 000 €

Min. výška NFP:

500 000 €;

Max. výška NFP:

2 000 000 €

Termín uzavretia výzvy:

30. 8. 2019

 

Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie – Dopravné prostriedky pre 21. storočie v rámci produktových línií RIS 3

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

 

 

2. OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Priemysel pre 21. storočie


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2724 znakov z 25836 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.