icon

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

5 min
120 min
0 €
10.02.2017
1x
1000x

Odklon od definície 
bežnosti komodít?

 

„Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko.“ Kým sme to tvrdili pri zavádzaní EKS a definícii bežnosti, boli sme konfrontovaní s opovrhnutím a tvrdením, že bežným je vlastne takmer všetko a nech nevymýšľame. A vôbec, že EKS je najlepší ebay a „ušetril“ už desiatky miliónov. Pri týchto relatívnych tvrdeniach bledne závisťou i sám Einstein s jeho skromnou teóriou relativity.

 

 

Sentencia v úvodzovkách je meritórna pre výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 1 zo dňa 3.2.2017 (pričom výkladové stanovisko č. 2 je obdobné, a zaoberá sa zákazkami pre stavebné práce). Nájdete ich na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, časť výkladové stanoviská úradu (resp. v tomto QR kóde).

Pri začiatkoch EKS dokonca úrad vydal pomôcku – test bežnej dostupnosti (ktorý sa používa dodnes) a ktorého účelom je pripomenúť neposlušnému obstarávačovi, aby sa uistil, či je jeho služba naozaj nebežná. Síce iba otrocky kopíruje tri podmienky zo zákona (resp. päť), avšak na záver v prípade, že je obstarávač neposlušný a stále tvrdí, že je služba nebežná, musí spísať slohovú prácu, prečo si to vlastne myslí a či si to nechce vlastne rozmyslieť. Lebo ešte stále ma čas a môže zákazku šupnúť do štátneho ebayu, ktorý je ten najtransparentnejší a najlepší. Len preboha, treba sa najmä vyhnúť postupu podľa bývalého § 9 ods. 9, resp. súčasného § 117 za každú cenu.

 

Lebo ešte stále ma čas a môže zákazku šupnúť do štátneho ebayu, ktorý je ten najtransparentnejší a najlepší. Len preboha, treba sa najmä vyhnúť postupu podľa bývalého § 9 ods. 9, resp. súčasného § 117 za každú cenu.

 

Samozrejme, všetko berte s riadnou dávkou nadnesenia, hoci my to berieme s miernym zatrpknutím. Lebo následkom tejto šialenej jazdy a hone po všetkých „nebežníkoch“ sú priam bizarné kúsky na EKS, ktoré sa skončili na prahu nadlimitu (za všetkých jedna za 134.900 €), vyobstarávané za tri dni a s povinnosťami po uzavretí zmluvy, ktoré naozaj vie splniť iba vyvolený. Nemôžem sa zdržať konštatovania, že obstaranie v „papierovom“ podlimite s dvadsiatimi dňami na predkladanie ponúk je neporovnateľne transparentnejšie pre seriózny trh ako EKS.

Zrejme práve i tieto udalosti a zákazky inšpirovali ústredný orgán pre verejné obstarávanie k prekonštelovaniu pohľadu na definíciu bežnosti, resp. nebežnosti. Hoci i toto výkladové stanovisko má mierne slabiny, a to v dvoch veciach.

Po prvé, nešťastná konštelácia slov v ňom, ktoré uvádzajú príklady nebežných služieb: „Zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom je plnenie intelektuálnej povahy, t. j. služby duševného charakteru ako napríklad určité konzultačné, architektonické alebo inžinierske služby alebo služby v oblasti informačných a komunikačných technológií“.

 

Môžeme sa opäť ponoriť do roviny špekulácií a neistoty, či práve oná konzultačná služba, ktorú sa vyberiete obstarať, spadá do tohto výkladového stanoviska.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 2047 znakov z 13005 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.