icon

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

9 min
250 min
0 €
06.06.2019
0x
1000x

Kontrolóri ponúkajú postup ako modernizovať verejné osvetlenie efektívne a hospodárne

  

Bratislava 12. apríla 2019 – Na základe ukončenej kontroly v tridsiatich siedmich slovenských mestách a obciach zadefinoval Najvyšší kontrolný úrad SR v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach optimálny postup, ktorý prispeje k efektívnej a hospodárnej modernizácii verejného osvetlenia. Súčasný zlý stav osvetlenia v uliciach, na verejných priestranstvách je spôsobený vysokou životnosťou existujúcich zariadení (cca. + 50 rokov) a ich stav je nevyhovujúci či neúčinný. Rekonštrukcia osvetlenia je pritom podmienená aktuálnymi finančnými možnosťami samosprávy a tiež investičnou náročnosťou projektov modernizácie s využitím nových technológií.

 

 

Národná autorita pre oblasť externej kontroly zistila, že pri realizácii projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo zo strany samosprávy použitých niekoľko postupov, pričom pri ich praktickej realizácii boli identifikované viaceré pochybenia. Kontrolóri preto v spolupráci s akademickou obcou namodelovali postup, ktorý má pomôcť starostom, primátorom pri príprave projektov, pri definitívnom rozhodovaní o tom, ako systém verejného osvetlenia modernizovať, ako zvýšiť bezpečnosť obyvateľov, či ochranu verejného i súkromného majetku, ale taktiež prispieť k dlhodobému šetreniu verejných prostriedkov.

 

Kontrolóri preto v spolupráci s akademickou obcou namodelovali postup, ktorý má pomôcť starostom, primátorom pri príprave projektov.

 

Hospodárnosť je pri súčasných vysokoúčinných LED svietidlách kľúčová a hodnotí sa najmä z pohľadu zníženia spotreby elektrickej energie a nižších nákladov na údržbu. Celkové náklady na prevádzku moderného osvetlenia sú priemerne o 50 % nižšie oprosti starším typom svietidiel. Kontrolný úrad preto preveril procesy možných prístupov k modernizácii verejného osvetlenia s dôrazom na úsporu verejných financií znížením prevádzkových nákladov a zvýšenie bezpečnosti, komfortu obyvateľov. Viac ako tretina realizátorov projektov sa podľa zistení úradu nezaujímala o ekonomickú stránku (napr. návratnosť) a reálne prínosy osvetlenia po modernizácii systému verejného osvetlenia.

 

Za ostatných 15 rokov má vývoj energetickej náročnosti našej krajiny klesajúci trend a vďaka samosprávnym projektom modernizácie osvetlenia sa dosiahli len v rokoch 2014 – 2016 úspory vo výške 255 TJ, čo je jeden za najvýznamnejších príspevkov k dosahovaniu úspor energie v slovenskom verejnom sektore.

 

Výnimku tvorili jedine projekty realizované z eurofondov, ktoré na 100% splnili technické parametre, no finančne boli najviac náročné. Kontrola poukázala aj na viaceré nedostatky a riziká z hľadiska dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, dodržania technických noriem či dosiahnutia samotnej úspory finančných prostriedkov miestnej samosprávy. Dobrá prax, všeobecný návod kontrolného úradu a košickej technickej univerzity tak má pomôcť obciam, mestám realizovať projekty hospodárne a efektívne vďaka unifikácii procesov rekonštrukcie, či modernizácie verejného osvetlenia.

 


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1734 znakov z 16491 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.