icon

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

13 min
380 min
0 €
02.11.2018
0x
1000x

Registrácia dodávateľa v rôznych systémoch elektronického verejného obstarávania

 

Do redakcie časopisu VO v kocke sme dostali niekoľko podnetov od uchádzačov, či by sme zmapovali systémy elektronického verejného obstarávania a urobili článok pre záujemcov a uchádzačov, ako je možné urobiť registráciu a prihlásenie záujemcu do tohto systému. Za týmto účelom sme sa ako redakcia obrátili na niekoľkých prevádzkovateľov systémov s tým, či by nám poskytli stručný a prehľadný návod, s ktorým by sme oboznámili našich čitateľov – záujemcov. Ako to už na Slovensku chodí, štátny poskytovateľ systému EVO cez HELPDESK na náš dopyt nezareagoval, a tak vám prinášame informácie aspoň od troch komerčných poskytovateľov, ktorí na našu výzvu ochotne zareagovali.

 

 

Medzi prvými zareagovala spoločnosť ANASOFT APR, s. r. o., ktorá prevádzkuje Elektronický kontraktačný systém. Ako sme už v tomto časopise písali, Elektronický kontraktačný systém nie je len systémom Elektronického trhoviska, ale obsahuje aj ďalšie moduly – Nadlimitné trhovisko, Dynamický nákupný systém a Podporu procesov pre VO. V rámci posledného modulu je možné použiť aj tzv. elektronické verejné obstarávanie – EO EKS, a to na celú škálu postupov používaných vo verejnom obstarávaní. Ako je možné pre dodávateľa registrovať sa do tohto systému?

 

Registrácia dodávateľa v systéme EKS

Všetky moduly Elektronického kontraktačného systému bežia na jednej doméne, t. j. www.eks.sk, pričom dodávateľ absolvuje len jednu registráciu pre všetky moduly.

 

Registračný formulár

V systéme EKS môže dodávateľ vykonať registráciu prostredníctvom tlačidla „Registrácia“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky. Následne vyberie možnosť „Dodávateľ“.

 

Dodávateľ môže uskutočniť registráciu dvomi spôsobmi, a to vyplnením registračného formulára priamo na stránke EKS, alebo použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb (ÚPVS).

 

 

Ak sa dodávateľ rozhodne zaregistrovať sa vyplnením registračného formulára, musí zadať jednotlivé údaje, pričom polia označené hviezdičkou sú povinné.

 

Obchodné meno alebo názov inštitúcie musí byť uvedené v tej istej forme ako je zapísané v obchodnom registri, v zriaďovateľskom alebo zakladateľskom dokumente, ktorý deklaruje postavenie subjektu.

 

V prípade, ak registráciu vykonáva dodávateľ, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, tzv. IČO, musí označiť možnosť „IČO nepridelené“. V tomto prípade je povinné zadať DIČ.

 

Adresa sídla musí byť v tvare v tej istej forme ako je zapísaná v obchodnom registri, v zriaďovateľskom alebo zakladateľskom dokumente, ktorý deklaruje postavenie subjektu. Na túto adresu budú po úspešnej registrácii doručené identifikačné a autentifikačné údaje na potvrdenie registrácie na elektronickom trhovisku.

 

Okrem týchto údajov musí dodávateľ vyplniť:

• emailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

• kontaktné telefónne číslo,

• daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo DPH, ak sa ho tento údaj týka,

• medzinárodné bankové číslo účtu IBAN bez oddeľovačov, t. j. medzier, lomítok, pomlčiek a pod.,

• predmet plnenia prostredníctvom CPV kódov.

 

Ak je dodávateľ zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov, označí túto možnosť. Ak dodávateľ nie je zapísaný do tohto zoznamu, pole neoznačuje a v prípade, ak má záujem o zapojenie sa do procesu obchodovania v Elektronickom trhovisku, bezodkladne požiada o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Na predkladanie ponúk a obchodovanie v Elektronickom trhovisku je zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov nevyhnutnou podmienkou.

 

Ak má dodávateľ záujem dostávať emailové notifikácie o vyhlásených obchodoch, označí „Možnosť zasielať informácie o zadaní zákazky“. Vďaka tomu bude dodávateľ emailom upozornený pri každom vyhlásení obchodu, ktorý obsahuje zhodné CPV kódy, aké zadal pri registrácii do predmetu plnenia. Ak túto možnosť neoznačí, nebude informovaný o žiadnom vyhlásenom obchode.

 

Následne dodávateľ ešte akceptuje Obchodné podmienky elektronického trhoviska a pred ukončením registrácie opíše overovací text. Po zvolení možnosti „Pokračovať“ zadá dodávateľ prihlasovacie heslo, ktoré bude používať v systéme EKS. Heslo musí byť dlhé od 8 do 20 znakov, musí obsahovať malé a veľké písmená, číslice alebo špeciálne znaky. Heslo si musí uschovať pre ďalšiu prácu so systémom.

 

Po zvolení možnosti „Odoslať žiadosť“ sa dodávateľovi zobrazí výsledok podania žiadosti. Systém v tejto chvíli automaticky vygeneruje jednorazové prihlasovacie údaje, ktoré mu budú obratom distribuované do vlastných rúk za účelom jeho jednoznačnej identifikácie.

 

Potvrdenie registrácie

Po získaní obálky s identifikačnými a autentifikačnými údajmi je potrebné tieto údaje použiť na potvrdenie registrácie.

Dodávateľ sa prihlási prostredníctvom tlačidla „Prihlásenie“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu úvodnej obrazovky. Ako prvé zadá Používateľské meno, ktoré mu bolo pridelené pri žiadosti o registráciu. Následne vyplní Heslo, ktoré zadal pri registrácii a zvolí „Prihlásiť sa“.

 

 

V tomto kroku vyplní dodávateľ jednorazové prihlasovacie heslo, ktoré mu bolo zaslané obálkou do vlastných rúk a zvolí možnosť „Overiť“. Toto heslo už viac nebude potrebovať. Do systému EKS sa bude následne prihlasovať používateľským menom, ktoré mu bolo pridelené a heslom, ktoré si vytvoril pri registrácii.


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 4087 znakov z 35338 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Garaj

Mgr. Martin Garaj, PhD. je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke a prevádzkuje tento portál VEREJNÉ OBSTARÁVANIA V KOCKE. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov a vyhľadáva startupové projekty.