icon

Rýchle novinky pred vydaním čísla

4 min
155 min
0 €
07.09.2018
0x
1000x

Rýchle novinky pred vydaním čísla

 

Vážení čitatelia, vždy, keď sa nám podarí, uverejníme všetky najnovšie informácie o verejnom obstarávaní spred vydania čísla v rubrike Flashnews. Dnes to bude o finálnom znení Metodického pokynu CKO č. 4 o úprave postupu prijímateľov do 50 % a najaktuálnejšia informácia o schválení novely.

 

 

Iba 9. 10. 2018 vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) Metodický pokyn č. 6, ktorým upresňuje a stanovuje postupy pre prijímateľov pomoci intenzity do 50% (vrátane). Rozhodlo sa tak v nadväznosti na prijatú novelu zákona o VO, ktorá vypúšťa povinnosť postupovať podľa zákona o VO takýmto subjektom. Nájdeme ho tu: 

 

 

V predmetnom pokyne sa spresňuje limit, od ktorého budú musieť prijímatelia vykonať prieskum trhu a protokolovať ho so zverejnením na Partnerskej dohode, a to na 100 000 eur bez DPH. Pod tento limit bude postačovať vykonať iba základné úkony prieskumu trhu bez publicity. Zároveň sa predlžuje lehota, po ktorú je potrebné mať výzvu zverejnenú na Partnerskej dohode – z 5 pracovných dní pre iné všeobecné zákazky je táto lehota pre tento okruh až 7 pracovných dní. Limit zrejme súvisí so zvýšeným limitom pre „eurofondistov“, resp. § 8. Ten sa z doterajších 40 000 € bez DPH pre zákazku s nízkou hodnotou zvyšuje na spomenutých 100 000 eur. Zákonodarca počas zvyšovania limitov pre „áčkových“ verejných obstarávateľov totiž celkom zabudol na eurofondistov, ktorým ostal limit pre ZsNH „iba“ 40 000 €.

 

Mimochodom, na základe tohto pokynu CKO upravilo svoje smernice pre prijímateľov aj Ministerstvo hospodárstva SR, a to iba niekoľko dní potom. Dôvodom pre takéto urýchlené konanie bol fakt, že najviac prijímateľov s 50% hranicou sa nachádza práve vo výzvach tohto ministerstva. Upravenú príručku k procesu verejného obstarávania s touto informáciou nájdeme tu:


Pre zobrazenie článku musíte byť registrovaný a tiež prihlásený.

Využite však možnosť bezplatnej registrácie, vďaka ktorej získate praktický osobný účet zadarmo. Vďaka registrácii a prihláseniu budete môcť dočítať aj tento článok bezplatne. Osobný účet Vám prinesie užitočné informácie a ostanete s nami v kontakte aj cez newsletter.

Prečítali ste iba 1187 znakov z 11744 v článku. Po prihlásení sa do svojho osobného účtu budete môcť dočítať zvyšok článku.

Autor článku: Martin Boržík

JUDr. Martin Boržík, LL.M je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk.