icon

Články

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

Publikovaný: 21.07.20

NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020 ...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 2

Publikovaný: 01.05.20

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - ručenie ...

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy?

Publikovaný: 01.03.20

Centralizácia verejného obstarávania – správna stratégia v období krízy? ...

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - časť 1

Publikovaný: 01.03.20

Zabezpečenie riadneho plnenia zo zmluvy - Zmluvná zábezpeka ...

Z aktuálnych výziev vyberáme - september - október 2019

Publikovaný: 26.09.19

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie vyšla dňa 30. augusta 2019 výzva OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1.-3.3.1-22 zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP. ...

Povedali o...SEPTEMBER - OKTÓBER 2019

Publikovaný: 25.09.19

Traja odborníci vo verejnom obstarávaní odpovedajú na tri rovnaké otázky. Na nasledujúcich stránkach tohoto časopisu vám zverejňujeme ich odpovede, ktoré môžu byť užitočné pre vašu prax. ...

Ako si počínali tento rok štátne organizácie? NKÚ SR má na to odpoveď

Publikovaný: 23.09.19

Ako si počínali tento rok štátne organizácie? Kritika smeruje aj do rezortov spravodlivosti a dopravy. ...

Priveľa červených kariet…

Publikovaný: 22.09.19

V nasledujúcich riadkoch by sme radi priniesli zopár príkladov, kedy uložený trest, napríklad zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, môže mať negatívny vplyv na intenzitu hospodárskej súťaže v príslušnom sektore ...

Rok s ERANETOM – zhodnotenie a praktické skúsenosti (veľká recenzia)

Publikovaný: 21.09.19

Naša redakcia dostala pred rokom možnosť testovať kompletný systém elektronického zadávania zákaziek ERANET, za čo firme INNOVIS touto cestou ďakujeme. ...

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Publikovaný: 20.09.19

Viete aké sú náležitosti zaručenej elektronickej faktúry, postup pri zaručenej elektronickej fakturácii ? ... ...

Heuréka – odstránený časový dualizmus v našich a európskych limitoch a nové limity od 1. 1. 2020

Publikovaný: 19.09.19

Počas októbra Úrad pre verejné obstarávanie vydal predbežnú informáciu o príprave vyhlášky o zmene limitov. Zároveň si od odbornej verejnosti vypýtal ... ...

Legislatívne okienko – Novela zákona o VO k 01.01.2020

Publikovaný: 18.09.19

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozrime sa, čo nám táto novela prináša: ...

Urobili sme všetko pre nové rušne

Publikovaný: 17.09.19

Aktuálny rozhovor s osobnosťou verejného obstarávania nás zaviedol na koľajnice. JUDr. Michal Adamík je riaditeľom Sekcie obstarávania a nákupu Železničnej spoločnosti Slovensko ... ...

„Máme úplne rovnaké problémy ako vy na Slovensku.“

Publikovaný: 08.08.19

Do redakcie nám prišlo niekoľko otázok, či sa vieme pristaviť aj pri určitom virtuálnom porovnaní slovenského a českého obstarávania, nakoľko český trh môže byť pre mnohých z vás zaujímavý. ...

Zaškrtnúť či nezaškrtnúť?

Publikovaný: 07.08.19

Pýtali ste sa nás, či musíte v EKS zaškrtávať políčko „zákazka je financovaná z eurofondov“, ak síce tomu tak je, avšak chcete už zo zmluvy získavať plnenie ... ...

Rada ÚVO nás vyslyšala. Ďalšie jej rozhodnutie, ktoré vám odporúčame a oplatí sa čítať.

Publikovaný: 06.08.19

Môže byť podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti požiadavkou na predmet zákazky alebo požiadavkou na úspešného uchádzača? ...

Na ostrie noža

Publikovaný: 05.08.19

Prinášame Vám názor Protimonopolného úradu SR na pripravovanú novelu zákona o VO a aj na to, aké nástroje obrany prináša pre obstarávateľské organizácie. ...

Hospodárenie obce je najmä o verejnom obstarávaní

Publikovaný: 04.08.19

V rámci spolupráce s NKÚ máme možnosť čitateľov informovať o rôznych zisteniach, ku ktorým prišli kontrolné skupiny tohto úradu. Práve niektoré sa výrazne dotýkajú zistení v oblasti verejného obstarávania ... ...